Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych w Bochni

Kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych w Bochni

27 sMS_001tycznia 2017 r. w 154 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego pod pomnikiem Powstańców z 1863 roku na cmentarzu komunalnym św. Rozalii w Bochni Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i uczniowie z klasy 1 b matematyczno-fizycznej  I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego złożyli kwiaty z zapalili znicze ku czci powstańców pochodzących z obwodu bocheńskiego, poległych i zmarłych z ran w bojach pod Batożem, Starą Wsią, Krzykawką, Jawornikiem, zastrzelonych  przy próbie przekroczenia granicy na Wiśle lub podczas rewizji, zakatowanych na nieludzkiej ziemi Sybirze z dala od ojczystego kraju i tych, którzy  po powstaniu, nie przeżyli pobytu w więzieniach  lub wcieleni do armii cesarza Maksymiliana nie powrócili z habsburgskiej wyprawy do Meksyku. To razem 39 ofiar zrywu narodowego, którego  celem było zrzucenie jarzma niewoli  Polski. 

Wielu walczyło w oddziałach:  Apolinarego Kurowskiego, Żuawach Śmierci Franciszka Rochebruna,  płk Marcina Borelowskiego-Lelewela, Dionizego Czachowskiego. .

Obwód bocheński rozciągający się od Podgórza (obecnie cześć Krakowa) aż po Dunajec, graniczący przez Wisłę z Królestwem Polskim, gdzie toczyły się walki powstańcze był dogodny obszarem do udzielania różnorodnej pomocy dla powstańców, a więc prowadzenia werbunku, zaopatrywania w lekarstwa, środki opatrunkowe, zapewnienie miejsc schronienia dla ściganych przez Rosjan powstańców. Powstała na terenie obwodu bocheńskiego cała sieć organizacyjna. Pomocy udzielały miejscowe dwory i parafie. 

Już w jesieni 1862 r. powstała tutaj Bocheńska Ława Powstańcza pod kierunkiem bocheńskiego lekarza dr Franciszka Hoszarda. W zbiorach pani Marii Serafińskiej Domańskiej z Wiśnicza zachowała się fotografia tej Ławy Powstańczej wykonana prawdopodobnie w budynku Serafińskich przy  ul. Bernardyńskiej (budynek ten istnieje do dzisiaj i znajduje się naprzeciwko kościoła szkolnego). Prezentujemy go za zgodą właścicielki tej fotografii. Jest to jedyna fotografia ławy powstańczej na terenie Galicji. Pomnik ku czci powstańców z 1863 i 1864 r. ufundowało Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w 2013 r. z okazji 150 rocznicy wybuch powstania.  Po poświęceniu tego pomnika 11 października 2013 r. odbył się apel poległych przygotowany przez Stowarzyszenie. Staraniem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wydana została w 2013 r. książka Janiny Kęsek pt.”Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864 – w 150 rocznicę Powstania Styczniowego”.

Omówienie książki znajdziecie TUTAJ. Książka jest jeszcze w sprzedaży.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »