Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

23 października 2014 r., w „Domu Bochniaków” otwarta została wystawa „Bochniacy na legionowym szlaku”. Przygotowana została przy współpracy z Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział w Bochni, Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” O/Bochnia i Miejskim Domem Kultury w Bochni. Dużej pomocy przy jej redakcji udzieliły krakowskie instytucje: Muzeum Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrekcja Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Historii Fotografii oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, udostępniając nam swoje zbiory fotograficzne, nigdy do tej pory nie prezentowane w Bochni. Zbiory prywatne udostępnili: Wojciech Wimmer z Niepołomic, rodzina Rutkowskich z Wrocławia, pani Barbara Mazurkiewicz z Łodzi i pani Katarzyna Zelena, pan Stefan Michałowski z Bochni, pan Ślósarczyk z Bochni, za co wyrażamy serdeczne podziękowania.

Ekspozycję przygotowali: Stanisław Kobiela (strona merytoryczna, redakcja tekstów) i Stanisław Mróz (opracowanie graficzne fotografii i skład elektroniczny).

Wystawę prezentujemy na 28 drukowanych w kolorze planszach. Zgromadzono nazwiska ponad 150 legionistów z różnych miejscowości z wczesnego powiatu bocheńskiego. Przedstawiono miejsca, w których walczyli, ginęli, odnosili rany i zdobywali najwyższe odznaczenia bojowe.

Poza Domem Bochniaków wystawę zaprezentowano w:

Muzeum Niepodległości w Warszawie – 2015 r.

Domu Kultury w Żegocinie – 2015 r.

Wiśniczu Nowym – 2015 r.

Prezentacja wystawy w Muzeum Niepodległości, w Warszawie stała się okazją do wydania katalogu wystawy, w którym autor – Stanisław Kobiela zebrał w jednej publikacji wyniki swoich badań historycznych prezentowanych w odcinkach na łamach „Wiadomości Bocheńskich”.

Wystawa dostępna do wypożyczenia. Kontakt. tel. 722 00 80 80, w.bochenskie@wp.pl