Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie 4/2016 (111)

Spis treści nr 4/2016 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Bochnia w Październiku 1956 r. – Stanisław Kobiela .s.2

2. Bochnia i okolice w XIX wiecznym „Kurjerze Lwowskim” – Paweł Glugla -s. 14

3. Z zagadnień astronomii ludowej cz. IV – Nazwy Wielkiego i Małego Wozu – Władysław Kupiszewski -s. 16

4. Nowa Zelandia – kontynent bez ssaków cz. VII. Park Narodowy Góry Cooka – Jan Pinowski. -s. 18

5. Wspominam przyjaciela Janusza Żarka – Władysław Kupiszewski. -s.20

6. Królewskie wizyty w Bochni i okolicach – Janusz Paprota. -s. 21

7. Stopka redakcyjna -s. 23

8. Burzliwa historia Pomnika Czynu Legionowego w Bochni – Stanisław Kobiela -s. 24

9. W rodzinnym kręgu. O rodzinie Krudowskich – Aleksandra Wróblewska -s. 31

10. Zmarł ksiądz infułat Emil Mroczek – Elżbieta Misiak -s. 35

11. Bochniana: -s. 36

– Nawet z narażeniem życia -s. 36

– O żołnierzu, pieśniarzu Warszawy, aktorze kabaretowym  i farmaceucie z Bochni -s. 37

12. Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza. Zakończenie i uzupełnienia. – Stanisław Kobiela -s. 39

13. Kronika -s. 41

– Archiwum Narodowe Oddział w Bochni -s. 40

– Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. -s. 40

14. Fotoreportaż -s. 43-44

15. Na okładce: Zejście Kalwaria – Komora Stanetti II, charakterystyczne wyrobisko o strzelistym kształcie wynikającym z budowy geologicznej – fot. Adam Brzoza


Do pobrania w wersji PDF TUTAJ

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »