Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Opłatek u Bochniaków AD 2015

Jest w kraju moim zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
                                              Wacław Rolicz-Lieder (Do Stefana George)
   W sobotę 17 stycznia 2015 roku w Domu Bochniaków odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Przewodniczący Rady Miasta – p. Jan Balicki, burmistrz – p. Stefan Kolawiński. Niezawodnie przybył również proboszcz parafii św. Mikołaja, kustosz bocheńskiego sanktuarium – ks. infułat Zdzisław Sadko.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewania kolęd, których wyboru dokonał kol. Bogdan Dźwigaj a opracował graficznie w formie prezentacji kol. Stanisław Mróz. Kolędy w aranżacji i przy akompaniamencie p. Sylwii Klejdysz wykonywał chór Stowarzyszenia „LUTNIA” tworząc nastrój, w którym wszyscy zebrani włączyli się do śpiewania.
  Miło nam Państwu Czytelnikom przy tej okazji donieść, że chór, który od wielu już lat funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Bochniaków i spotyka się w czwartki w Domu Bochniaków przejął nazwę, a jego członkowie postanowili kontynuować tradycję chóru „LUTNIA” założonego w 1868 r. w Bochni. Chór „Lutnia” był reaktywowany po II wojnie światowej, i działał do lat 50-tych XX w. Szerzej o jego historii poinformujemy w artykule Wiadomości Bocheńskich a jego działalność będziemy dokumentować na naszym portalu.
   Po kolędach ks. dr Zdzisław Sadko zwyczajowo poprowadził wspólną modlitwę oraz udzielił zebranym błogosławieństwa. Rozdano wszystkim tradycyjne opłatki, którymi zebrani łamiąc się składali sobie życzenia. W dalszej części Prezes Stanisław Kobiela zaprosił wszystkich na poczęstunek.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoim wkładem pracy i zaangażowaniem przyczynili się do stworzenia tak wspaniałej, ciepłej i wzruszającej atmosfery podczas naszego spotkania.


Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »