Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

KOLĘDY POLSKIE – Koncert Chóru „LUTNIA” z Wieliczki

 
      Na zaproszenie Stowarzyszenia Bochniaków oraz Stowarzyszenia Górniczego „SUTORIS” im. Antoniego Langera, w dniu 15.01.2015 roku gościliśmy w murach Domu Bochniaków Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „LUTNIA” z Wieliczki. 
Chór „Lutnia” powstał w 1872 roku z fascynacji jednym z piękniejszych i zasłużonych dla Polski miejsc, jakim jest Wieliczka. Celem Towarzystwa, oprócz samego śpiewu, była działalność kulturalna i towarzyska. Do 1980 roku była jedyną, nie licząc przyzakładowego domu kultury Kopalni Soli, placówką kulturalną w Wieliczce. Edukowała muzycznie i patriotycznie, była obecna w życiu środowiska. 
Zgodnie z tradycją chór wykonuje głównie pieśni górnicze i religijne. W jego repertuarze znajdują się kompozycje takich mistrzów jak: W.A. Mozart, L. van Beethoven, J.S. Bach, M. Gomółka.
Prezesem Towarzystwa Śpiewaczego jest Jerzy Markowski, dyryguje – Jadwiga Szado. W programie koncertu znalazły się kolędy polskie a wśród nich kolędy w układzie Antoniego Langera – założyciela Orkiestry Salinarnej Kopalni Soli w Bochni. 
Postać Antoniego Langera oraz jego rolę w jako kapelmistrza utworzonej przez siebie w 1880 roku CK Muzyki salinarnej w Bochni przedstawił w krótkiej prezentacji Stanisław Mróz.  Orkiestra Górnicza stała się szkołą dla wielu młodych ludzi, u których zamiłowania zaszczepione przez Langera z czasem przemieniły się w prawdziwą pasję. Orkiestra oddziaływała i nadal oddziałuje na lokalną społeczność – jest nie tylko chlubą Kopalni, ale i całej Bochni. Muzycy w galowych górniczych mundurach biorą udział we wszystkich narodowych, miejskich i kościelnych uroczystościach, tworząc specyficzny klimat stanowiący o pewnej odrębności miasta, o jego historii i znaczeniu. Licząca 42 muzyków orkiestra skupia dziś nie tylko górników, lecz również ludzi innych zawodów, dla których wynagrodzeniem jest satysfakcja, jaką przynosi im możliwość muzykowania w zorganizowanym zespole. Swoją ponad 135-letnią działalnością orkiestra kultywuje tradycje górnicze i stale przypomina, że to właśnie Kopalnia Soli przez setki lat decydowała o znaczeniu Bochni.
Kapelmistrzami bocheńskiej orkiestry górniczej byli kolejno: Antoni Langer (1880-1910), Jan Krudowski (1912-1920), Julian Gregorczyk (1920-1927), Józef Ślizowski (1928-1939), Antoni Kurleto (1945-1947), Stefan Steczyszyn (1947-1950), Bolesław Chodorowski (1950-1970), Walenty Górecki (1970-1977), Stanisław Chodorowski (1977-2005), Piotr Seremak (2005-2011), Krzysztof Wołowiec (2011-2014), Nalepka Tomasz 2014  nadal).
Stowarzyszenie Górnicze „Sutoris” im. Antoniego Langera powstało w Bochni w 2003 r. – z inicjatywy Wiesława Kłusia w celu kultywowania muzyki górniczej (Orkiestra Górnicza), tradycji górnictwa solnego oraz kształtowania lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców Bochni. Niesienie pomocy zespołom i organizacjom pragnącym utrwalić tradycje górnictwa solnego, to jedno z głównych zadań Stowarzyszenia, dlatego od samego początku opiekuje się ono bocheńską orkiestrą, a także współpracuje z wieloma podmiotami w celu propagowania górniczego folkloru – o czym opowiedział zebranym Prezes Stowarzyszenia a jednocześnie Prezes Zarządu Kopalni Soli w Bochni – Krzysztof Zięba. Stowarzyszenie Górnicze Sutoris im. Antoniego Langera w Bochni uzyskało status organizacji pożytku publicznego 19 grudnia 2007 roku i przekazując 1% podatku można wspomóc działalność orkiestry górniczej  konto: nr KRS 0000183056  KBS O/Bochnia, nr 34859100070080001140000001. 

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla Chóru „LUTNIA” z Wieliczki. Dostarczyliście nam wspaniałych przeżyć, jednocześnie życzymy wielu sukcesów pozostając w nadziei, że jeszcze u nas zagościcie!


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »