Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Brydż u Bochniaków

   Z końcem grudnia 2014 r. zakończyły się rozgrywki X Jubileuszowego Turnieju w Brydżu Sportowym o „Puchar Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”.
W okresie od 7 stycznia do 22 grudnia 2014 roku w Domu Bochniaków rozegrano 40 spotkań na brydżowych stołach. Wzięło w nich udział 26 uczestników, w większości z powiatu bocheńskiego.
W rywalizacji par sportowych na zapis maksymalny uzyskano następujące wyniki:
Pierwsze miejsca w kolejności zajęli:
1. TADEUSZ BRZESKI                                     – 252    pkt.
2. ANDRZEJ LIWOCH                                      -242    pkt.
3. BRONISŁAW MUCHA I WACŁAW WYŻGA       – 232,5 pkt.
Pozostałe miejsca zajęli:
5.  HONORIUSZ PIECH i JACEK PIECH              -222 pkt.
7.  KRZYSZTOF BIELCZYK                              -218    pkt.
8.  LESZEK MATUSIK                                     -217    pkt.
9.  JÓZEF NASTAŁEK                                      -203    pkt.
10. ANDRZEJ ZAWADA                                   -195,5 pkt.
11. JAN PALUCH                                           -184,5 pkt.
12. JERZY BURSZTYN                                    -182,5 pkt.
13. ANDRZEJ SADOWSKI                                -180    pkt.
14. WIOLETA MATUSIK                                  -180    pkt.
15. TADEUSZ GOSLAR                                   -148    pkt.
16. ANDRZEJ OŁDAKOWSKI                            -132    pkt.
17. ANDRZEJ RYBAK                                      -123,5 pkt.
18. BOGUSŁAW ADAMIEC                               -114,5 pkt.
19. WALDEMAR KRAKOWSKI                           – 88     pkt.
20. TADEUSZ MAJEWSKI                                 – 77,5  pkt.
21. JÓZEF KORTA                                          – 62     pkt.
22. ADAM PASYK i TOMASZ URBAŃSKI              –  39    pkt.
24. EUGENIUSZ CIEŚLA                                  –  19    pkt.
25. JÓZEF KOKOSZKA                                    –  12   pkt.
W dniu 19.01.2015 roku Stanisław Kobiela Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w obecności Zarządu Stowarzyszenia uhonorował zwycięzców pięknymi pucharami, gratulując zwycięzcom i dziękując pozostałym za uczestnictwo i sportowa rywalizację.
W rozpoczynającej się XI Edycji Turnieju w Brydżu Sportowym życzył uczestnikom sukcesów sportowych i satysfakcji osobistej w roku 2015.


161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »