Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Opłatek u Bochniaków AD 2015

Jest w kraju moim zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
                                              Wacław Rolicz-Lieder (Do Stefana George)
   W sobotę 17 stycznia 2015 roku w Domu Bochniaków odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Przewodniczący Rady Miasta – p. Jan Balicki, burmistrz – p. Stefan Kolawiński. Niezawodnie przybył również proboszcz parafii św. Mikołaja, kustosz bocheńskiego sanktuarium – ks. infułat Zdzisław Sadko.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewania kolęd, których wyboru dokonał kol. Bogdan Dźwigaj a opracował graficznie w formie prezentacji kol. Stanisław Mróz. Kolędy w aranżacji i przy akompaniamencie p. Sylwii Klejdysz wykonywał chór Stowarzyszenia „LUTNIA” tworząc nastrój, w którym wszyscy zebrani włączyli się do śpiewania.
  Miło nam Państwu Czytelnikom przy tej okazji donieść, że chór, który od wielu już lat funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Bochniaków i spotyka się w czwartki w Domu Bochniaków przejął nazwę, a jego członkowie postanowili kontynuować tradycję chóru „LUTNIA” założonego w 1868 r. w Bochni. Chór „Lutnia” był reaktywowany po II wojnie światowej, i działał do lat 50-tych XX w. Szerzej o jego historii poinformujemy w artykule Wiadomości Bocheńskich a jego działalność będziemy dokumentować na naszym portalu.
   Po kolędach ks. dr Zdzisław Sadko zwyczajowo poprowadził wspólną modlitwę oraz udzielił zebranym błogosławieństwa. Rozdano wszystkim tradycyjne opłatki, którymi zebrani łamiąc się składali sobie życzenia. W dalszej części Prezes Stanisław Kobiela zaprosił wszystkich na poczęstunek.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoim wkładem pracy i zaangażowaniem przyczynili się do stworzenia tak wspaniałej, ciepłej i wzruszającej atmosfery podczas naszego spotkania.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »