Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Należy się miastu za to pociecha, żeby ten stworzony przez nie zakład był jego chlubą, a pożytkiem dla kraju i ludzkości, żeby wychodzili stąd ludzie tędzy, rozumni i pewni… [Miasto] pod ziemią ma sól: niechże na powierzchni ziemi ten zakład, który ono wzniosło, będzie dla niego chlubą, że wydaje ludzi zdolnych być solą ziemi…

Józef Korpała (1905-1989)

Absolwent bocheńskiego gimnazjum (1923 r.), dziennikarz i etnograf. Bibliotekoznawca związany z Biblioteką Jagiellońską, a następnie dyrektor Miejskiej Biblioteki w Krakowie i Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie.

Czytaj więcej »

Stanisław Fischer (1879-1967)

Właśc. Stanisław Ludwik Jan Fischer de Wilhelmsbach. Polonista, historyk, pedagog, kolekcjoner, twórca muzeum w Bochni i inicjator utworzenia liceum plastycznego w Wiśniczu, badacz historii lokalnej. Wielicko-bocheński nauczyciel Pochodził z Wieliczki,

Czytaj więcej »