Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Stanisław Fischer (1879-1967)

Stanisław Fischer

Właśc. Stanisław Ludwik Jan Fischer de Wilhelmsbach. Polonista, historyk, pedagog, kolekcjoner, twórca muzeum w Bochni i inicjator utworzenia liceum plastycznego w Wiśniczu, badacz historii lokalnej.

Wielicko-bocheński nauczyciel

Pochodził z Wieliczki, gdzie urodził się 27 stycznia 1879 r. Ukończył gimnazjum św. Jacka w Krakowie i podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (polonistyka, filologia klasyczna i filozofia), zaś Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jako wolny słuchacz, uczestniczył w zajęciach z historii sztuki. Był stypendystą Akademii Umiejętności i współpracował z Redakcją Słownika Staropolskiego. Był nauczycielem gimnazjalnym w Wadowicach, Cieszynie oraz Bochni i tu osiadł już na stałe. W latach 1908–1934 uczył języka polskiego, łaciny, filozofii, logiki, psychologii oraz rysunków. Był bardzo aktywny społecznie zarówno w Cieszynie (w Domu Polskim i Zaraniu Śląskim) jak w Wadowicach i Bochni. Podczas okupacji hitlerowskiej zaangażowany w tajne nauczanie.

Ojciec muzeum, „plastyka” i szkoły muzycznej

Po wojnie w latach 1947-1949, jako referent Kultury w Powiatowej Radzie Narodowej zainicjował i doprowadził do utworzenia w 1947 r. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, a także Szkoły Muzycznej w Bochni (wspólnie z Jerzym Żurawlewem, wybitnym pianistą i twórcą Konkursu Chopinowskiego w Warszawie). Kolekcjonerstwo było jego wielką pasją. Cenną kolekcję sztuki ludowej, pamiątek historycznych, obrazów, starodruków i map, głównie salinarnych oraz obiektów, ofiarowanych przez jego uczniów, reprezentujących kulturę i sztukę krajów pozauropejskich, przekazał w 1957 r. miastu. Kolekcja Stanisława Fischera tworzona przez blisko 60 lat stała się podstawą utworzenia muzeum w Bochni, które dziś nosi imię swojego założyciela. Stanisław Fischer od chwili przybycia do Bochni interesował się historią tego miasta i żupy solnej. Prowadził szeroko zakrojone badania nad historią miasta i regionu bocheńskiego.

Współtwórca SBiMZB

Był założycielem i prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bocheńskiej. W 1959 r. połączyło się ono ze Stowarzyszeniem Bochniaków w jedną organizację społeczną funkcjonującą dziś pod nazwą Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, które wśród swoich celów statutowych wymienia otoczenie troskliwa opieką Muzeum im. prof. Stanisława Fischera.

Stanisław Fischer zmarł 27 kwietnia 1967 r. w Bochni. Spoczywa na Cmentarzu przy ul. Orackiej w Bochni.

We wrześniu 2003 r. pośmiertnie odznaczony medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, przyznanym przez Instytut YAD VASHEM. Medal na ręce rodziny wręczył ambasador Izraela w Polsce – Szewach Weiss.

Wybrane opracowania:

Kazimierz Wielki i jego stosunek do Bochni i Bocheńszczyzny (Bochnia 1934, za tę pracę PAU przyznała mu Srebrny Wawrzyn);

Matka Boska Bocheńska i jej kult na tle życia religijnego w dawnej Bochni (Bochnia 1934);

Dzieje bocheńskiej żupy solnej (Warszawa 1962);

Wiśnicz Nowy, jego przeszłość, zabytki i stan dzisiejszy (Warszawa 1967).

Wiele rękopisów nie zostało do tej pory wydanych drukiem.

Strona Muzeum im. Stanisława Fischera

Strona Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Matejki w Nowym Wiśniczu

Marian Antoni Güntner ps. Rentgen (1888-1940)

Aktor teatralny i filmowy, pieśniarz lwowski i warszawski, farmaceuta, zamordowany w Katyniu. Absolwent bocheńskiego gimnazjum. Z bocheńskiego gimnazjum w ogólnopolską karierę Urodził się 23 czerwca 1888 r. w Bochni jako syn Jerzego i Józefy z Scheerów, Güntnerów. Już w czasie

Czytaj więcej »

Józef Korpała (1905-1989)

Absolwent bocheńskiego gimnazjum (1923 r.), dziennikarz i etnograf. Bibliotekoznawca związany z Biblioteką Jagiellońską, a następnie dyrektor Miejskiej Biblioteki w Krakowie i Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie.

Czytaj więcej »