Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim ochotników. Byli oni przeprowadzani przez przewodników Puszczą Niepołomicką i nocą przeprawiali się Wisłą. Po tej „galicyjskiej” stronie Wisły utworzony był łańcuch sanitarny w postaci licznych lazaretów i punktów sanitarnych po dworach. Dwory na tych nadwiślańskich terenach dawały wsparcie powstańcom nie tylko materialne, czy sanitarne, ale dawały też schronienie poszukiwanym, czy uciekinierom z Królestwa Polskiego po upadku powstania.

Na cmentarzu przy ul. Orackiej zachowały się, nieliczne już dziś, groby weteranów Powstania Styczniowego. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej dba o pamięć o powstańcach styczniowych, dba o ich groby, niektóre odrestaurowano.

W 2013 r., w 150 rocznicę Powstania Styczniowego, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej ufundowało na Cmentarzu Komunalnym św. Rozalii pomnik ku czci powstańców pochodzących z Bochni i 9 powiatów obwodu bocheńskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dobczycki, niepołomicki, podgórski, radłowski, wielicki, wiśnicki, wojnicki).

Stowarzyszenie nasze wydało też w 2013 r. książkę Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864, w 150 rocznicę Powstania Styczniowego.

W 2023 r., z racji 160 rocznicy Powstania Styczniowego, przypominaliśmy niektórych Bohaterów tego narodowego zrywu. Jak napisał krakowski historyk dr Mieczysław Rokosz „(…) Datę 1863 roku trzeba wciąż na nowo rzeźbić, odświeżać w zbiorowej naszej pamięci, gdyż właśnie wtedy, mimo klęski i syberyjskiej męki rodziła się solidarna, niepodległa, sprawiedliwa Polska (…).” Te biogramy planujemy publikować również w kolejnych wydaniach Wiadomości Bocheńskich w 2024 roku.

Przypominamy również krótki podcast z udziałem Janiny Kęsek, głównej badaczki udziału ziemi bocheńskiej w historii Powstania Styczniowego:

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »