Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Bochniacy w Radzie Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego

Zapowiadana od jakiegoś czasu społeczna rada dotycząca historii i dziedzictwa bocheńszczyzny została powołana do życia. W jej składzie znalazła się bardzo silna reprezentacja Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Starosta, dobierając skład osobowy Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego, kierował się dotychczasowym zaangażowaniem tych osób w swoim środowisku na rzecz upamiętnienia, rozwoju i zachowania dziedzictwa historycznego.

W 12 osobowej radzie znalazło się pięciu członków naszego Stowarzyszenia:

  • Zofia Sitko – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
  • Stanisław Domański – Członek Zarządu Głównego SBiMZB, wieloletni Prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza (wiśnickiego oddziału SBiMZB)
  • Michał Irzykowski – Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, Członek Komisji Rewizyjnej SBiMZB
  • Stanisław Mróz – członek SBiMZB, wieloletni Członek Zarządu Głównego SBiMZB
  • Mirosław Mroczek – członek Reaktora B7 oraz SBiMZB

To wielkie wyróżnienie dla naszego Stowarzyszenia i mobilizacja do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz naszej bocheńskiej małej ojczyzny. Wszystkim członkom tej inicjatywy gratulujemy!

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »