Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Bochniacy w Radzie Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego

Zapowiadana od jakiegoś czasu społeczna rada dotycząca historii i dziedzictwa bocheńszczyzny została powołana do życia. W jej składzie znalazła się bardzo silna reprezentacja Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Starosta, dobierając skład osobowy Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego, kierował się dotychczasowym zaangażowaniem tych osób w swoim środowisku na rzecz upamiętnienia, rozwoju i zachowania dziedzictwa historycznego.

W 12 osobowej radzie znalazło się pięciu członków naszego Stowarzyszenia:

  • Zofia Sitko – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
  • Stanisław Domański – Członek Zarządu Głównego SBiMZB, wieloletni Prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza (wiśnickiego oddziału SBiMZB)
  • Michał Irzykowski – Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, Członek Komisji Rewizyjnej SBiMZB
  • Stanisław Mróz – członek SBiMZB, wieloletni Członek Zarządu Głównego SBiMZB
  • Mirosław Mroczek – członek Reaktora B7 oraz SBiMZB

To wielkie wyróżnienie dla naszego Stowarzyszenia i mobilizacja do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz naszej bocheńskiej małej ojczyzny. Wszystkim członkom tej inicjatywy gratulujemy!

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »