Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Bochnia, dn. 14 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oświadcza, że w zbliżających się wyborach samorządowych Stowarzyszenie nie popiera żadnego komitetu ani kandydata.

Od 1936 r. Bochniacy aktywnie działają na rzecz bocheńszczyzny, a członkowie Stowarzyszenia wielokrotnie zasiadali we władzach powiatowych, miejskich oraz gmin ościennych. Wśród nich warto wymienić chociażby Stanisława Pacułę, wybitnego burmistrza Bochni, jednego z członków-założycieli Stowarzyszenia Bochniaków.

Większy lub mniejszy udział członków Stowarzyszenia w strukturach lokalnych władz trwa do dzisiaj i liczymy, że będzie kontynuowany również w następnej kadencji. Niemniej Stowarzyszenie jako organizacja nie udziela publicznie poparcia żadnemu komitetowi, a także żaden komitet, nawet jeśli posiada nazwę zbliżoną do nazwy naszej organizacji (a nawet w sporej części identyczną) nie jest w żaden formalny sposób związany ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Członkowie Stowarzyszenia mają konstytucyjne i naturalne prawo do posiadania swoich poglądów, które mogą być skrajnie odmienne wśród różnych członków Stowarzyszenia – i właśnie ta różnorodność buduje siłę naszej organizacji, zawierając jednak zasadniczy punkt wspólny: troskę o rozwój Bochni i bocheńszczyzny. Wszyscy Bochniacy mają też prawo korzystać z biernego prawa wyborczego i bardzo cieszy nas, że czynią to tak aktywnie w każdych wyborach.

Nasze Stowarzyszenie, będąc aktywnie zaangażowane w lokalne sprawy, często zabierające głos w ważnych społecznie tematach, nie uniknie nigdy różnych porównań i prób powiązywania ze strony opinii publicznej, jednak chcemy jasno pokreślić i zadeklarować naszą apartyjność i niepolityczny charakter wszystkich naszych działań.

Tym samym jeszcze raz oświadczamy, że Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej nie udziela oficjalnego poparcia dla żadnego kandydata i komitetu w zbliżających się wyborach samorządowych. Wszystkich Państwa zachęcamy jednak do udziału w wyborach i głosowania na kandydatów, którzy w Państwa opinii będą najlepszym wyborem na kolejną, 5-letnią kadencję.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »