Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Verdun 100 lat później – spotkanie z Jarosławem Przybyło