Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie 4/2015 (107)

Spis treści nr 4/2015 „Wiadomości Bocheńskich” 1. Pobożność górników – Stanisław Mróz – s.2 2. Bochniacy bliżej Szwajcarii – Elżbieta Misiak (Warszawa) – s.6. 3. Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz […]

Nowy numer 1(108) Wiadomości Bocheńskich

Nowy, wiosenny numer „Wiadomości Bocheńskich”       14 marca br. ukazał się w sprzedaży wiosenny nr 1/2016  kwartalnika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Bocheńskie”.      Rozpoczyna go artykuł Stanisława Kobieli Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza, […]

Program Rewitalizacji Plant Salinarnych w Bochni

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie – stanowisko w sprawie programu rewitalizacji Plant Salinarnych w Bochni. Pismo do ściągnięcia w formacie <<<pdf>>>

„Pan Tadeusz” w Domu Bochniaków

Jubileusz 200-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni sprzyja podejmowaniu różnych działań na rzecz szkoły lub dla jej promocji. Mobilizuje też lokalne instytucje, zwłaszcza kulturalne i oświatowe, do włączenia się w szkolne obchody. W te działania wpisało […]