Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 1(108) Wiadomości Bocheńskich

Nowy, wiosenny numer „Wiadomości Bocheńskich”

      14 marca br. ukazał się w sprzedaży wiosenny nr 1/2016  kwartalnika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Bocheńskie”.

     Rozpoczyna go artykuł Stanisława Kobieli Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza, przedstawiający pełne dramaturgii przygotowania do ucieczki z obozowej piekarni, kiedy ułamki sekund decydowały życiu lub śmierci uciekinierów, trasę ucieczki i niebezpieczeństwa na jakie natrafiali uciekinierzy. W miarę szczegółowo opisane są okoliczności przedostania się z Puszczy Niepołomickiej przez Damienice, Chodenice, ul. Podedworze do kapliczki na Murowiance i dalej do domu państwa Oborów, a także na ul. Gołębią. Trzeci etap ucieczki z Bochni do Wiśnicza przedstawimy w maju br.
   Tematowi rewitalizacji plant i tężni solankowej przy plantach poświęciliśmy wiele uwagi  na naszym portalu. W numerze przedstawiamy podsumowanie naszego stanowiska w tej sprawie, które zyskuje coraz więcej sympatii mieszkańców Bochni. Dr hab. inż. Jarosław Paluch krytycznie ocenia pomysł wycinki zbyt dużej ilości (96) drzew na bocheńskich plantach w artykule Ratować czy wycinać. Lata 80-te XX wieku przypomina pan Paweł Glugla w artykule Tarnowianie w bocheńskiej prasie „solidarnościowej (1986-1989). Chodzi o słynny serwis Informacyjny Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” KURIEREK B.
  Stanisław Kobiela kontynuuje swój cykl Bocheńskie ulice 1956-1981. To już piąta część artykułu ukazującego chronologicznie zmiany w nazewnictwie ulic w Bochni od od XV wieku. W tym odcinku przedstawiamy starania o przywrócenie nazw ulic zmiecionych w latach stalinowskich, „histeryczną” reakcję ówczesnych władz politycznych na akcje podjętą przez nasze Stowarzyszenie. Jest to ciekawy przyczynek do historii naszego miasta i postawy bocheńskiego  społeczeństwa.
 W artykule Kilka słów na papierze pani  Anna Rudek-Śmiechowska z Warszawy przypomina losy swojej rodziny, kontakty z rodziną Mortkowiczów, która po powstaniu warszawskim znalazła schronienie właśnie w Bochni. Przybliża także postać swojego ciotecznego dziadka Stanisława Wójcika ps.”Kasiarz”, żołnierza ZWZ-AK, a później działacza WiN – żołnierza wyklętego, mieszkańca Bochni i jego gehennę więzienną.
    Janina Kęsek w artykule W trosce o bocheński cmentarz pokazuje 23 letnią, wielokierunkową  działalność sekcji Stowarzyszenia Bochniaków – Komitetu Ratowania Zabytkowej Części Bocheńskiego Cmentarza.
    Profesor AWF w Krakowie Janusz Żarek opisuje drogę Z Tybetu do Katmandu, prof. Jan Pinowski z PAN w cyklu Zelandia kontynent bez ssaków opisuje pobyt w Parku Narodowym Rakiura, a prof. Władysław Kupiszewski z Uniwersytetu Warszawskiego kontynuuje Zagadnienia astronomii ludowej,  tym razem o gwiazdach z konstelacji Oriona w nazwach ludowych. Pani Izabela Gass z  Towarzystwa Rapperswilskiego przedstawia Uroczystości złożenia serca Tadeusza Kościuszki w Rapperswilu, które odbyły się 120 lat temu. 

Niezwykle piękny opis Bochni z przełomu XVI i XVII wielu „przedmieścia pełne pięknych ogrodów”  Martina Grunewega daje czytelnikom pan Tadeusz Zatorski z Krakowa, który przetłumaczył tekst niemiecki z „Zapisków”, które w języku niemieckim ukazały się kilka lat temu. Wydanie drukiem tych tej kroniki z przełomu XV i XVI wieku było szeroko komentowanym wydarzeniem naukowym i edytorskim.
 W dziale BOCHNIANA Jan Paluch przedstawia interesująco książkę autorstwa Tadeusza Henryka Mytnika „Zdarzyło się nad Rabą – Historia Ogniska TKKF „Raba”, a Stanisław Kobiela książkę wydaną przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni pod red. pana Jacka Matrejka. Jest to plon konkursu literackiego, który przeprowadziło w 2015 r. to Stowarzyszenie. Obu autorów tych recenzji redakcja WB serdecznie przeprasza za pominięcie ich nazwisk po tymi artykułami tych recenzji.
 W KRONICE jak zwykle przedstawiamy kalendarium wydarzeń w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Uzupełnia je ostatnie pożegnania pana Aleksandra Urbana zmarłego 18 stycznia 2016 r. wybitnego i znakomitego lekkoatlety z Bochni oraz opis spotkania opłatkowego w auli Collegium Novum UJ autorstwa Eweliny Mroczek. Numer kończy kolorowy fotoreportaż z tego właśnie spotkania i spotkania Oddziału Krakowskiego „KRAKUS” w restauracji Hawełka, z uroczystej deklamacji  XII księgi „Pana Tadeusza” w Domu Bochniaków przez młodzież I LO w Bochni a także ze spotkania w Alwerni, w czasie którego zebrani zainicjowali odtworzenie szlaku ucieczki Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza.

W numerze zamieściliśmy wiele fotografii wykonanych przez panów Stanisława Mroza
i Zygmunta Kaczmarka, a na okładce kolorową wersję zdjęcia z Wikipedii.


Wiadomości Bocheńskie można nabyć w bocheńskich kioskach ale również w siedzibie Stowarzyszenia – Domu Bochniaków i w sprzedaży internetowej. 

(Cena numeru – 4 zł, a sprzedaży internetowej powiększona o koszty przesyłki – 1, 75 zł. Opłata za przesyłkę zagraniczną – 13 zł.)

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »