Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

„Pan Tadeusz” w Domu Bochniaków

Jubileusz 200-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni sprzyja podejmowaniu różnych działań na rzecz szkoły lub dla jej promocji. Mobilizuje też lokalne instytucje, zwłaszcza kulturalne i oświatowe, do włączenia się w szkolne obchody. W te działania wpisało się także spotkanie, które odbyło się 24 lutego 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.  Klasa II „i” z 1 LO w Bochni, pod kierunkiem Marii Szymkowskiej, przedstawiła z pamięci 12 księgę „Pana Tadeusza”, deklamując ją w podziale na 29 osób. Uczniowie nawiązali w ten sposób do gimnazjalnej tradycji recytacji fragmentów dzieł polskich wieszczów, zwłaszcza Mickiewicza. Tzw. „wieczorki mickiewiczowskie” organizowane były w ówczesnym Gimnazjum już w końcówce lat 80. XIX wieku. Wspominają je zarówno pamiętniki uczniów, jak i Kronika gimnazjalna oraz „Sprawozdania C.k. Dyrekcyi Gimnazyum”.

  Przykładem może być uroczystość, która odbyła się 13 grudnia 1889 roku, poświęcona pamięci Adama Mickiewicza. Uczniowie deklamowali urywki z I księgi „Pana Tadeusza” oraz zbiorowo, jednogłośnie, fragmenty III części „Dziadów” o czym informuje Historia Gimnasii Bochniae 1816 – 1905 (ANK OB, Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni 1816 – 1978). „Wieczorki” organizowane przez uczniów wystawiane były dla szerszej publiczności a informacje o nich pojawiały się w „Nowej Reformie” z 13 grudnia 1894, Nr 283.
  Klasa II „i” nauczyła się ostatniej księgi naszej narodowej epopei. Jest to ewenement zarówno w skali 1 LO jak i wszystkich bocheńskich szkół.  Pomysł pochodził od polonistki – Marii Szymkowskiej, a młodzi ludzie podjęli wyzwanie. Nauczyli się na pamięć całej dwunastej księgi, 879 wersów. Idea koncepcji tkwiła w tym aby wspólna recytacja części eposu narodowego zintegrowała grupę ludzi, których na co dzień łączą pewne relacje społeczne, w tym wypadku uczęszczających do tej samej klasy.
  24 lutego br. Dom Bochniaków zgromadził liczną publiczność – oprócz rodziców, rodzeństwa i bliskich występującej młodzieży także dyrekcję 1 LO, nauczycieli, ks. katechetę i uczniów z innych klas. Wystąpieniu klasy towarzyszył śpiew chóru Bochniaków. Wykonano „Pieśń Filaretów” , „Poloneza Ogińskiego” i „Pieśń Konfederatów Barskich”. Młodzież natomiast zaśpiewała piosenkę do słów Adama Asnyka „Miejcie nadzieję”.  Recytacja eposu wiązała się ze 182 rocznicą ukończenia pracy nad „Panem Tadeuszem”.
  Wystąpili uczniowie klasy II „i”: Maria Borkowska, Dominika Broszkiewicz, Sylwia Budzińska, Natalia Buława, Gabriela Dziedzic, Agnieszka Dźwigaj, Sabina Fik, Małgorzata Gut, Emilia Guzik, Adrianna Jaglarz, Olga Jarosz, Weronika Jaszczyńska, Katarzyna Kicka, Łukasz Krzyżak, Magdalena Litwinek, Katarzyna Łącka, Magdalena Mucha, Karol Nowak, Monika Panna, Marlena Paruch, Agnieszka Pięta, Martyna Piotrowicz, Filip Rybka, Katarzyna Wiercioch, Klaudia Więcek, Anna Wilk, Gabriela Worwa, Wojciech Nikorowicz i węgierska stypendystka Anna Maria Laczko.
Opr. Z. Sitko

Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »