Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Obchody 25-lecia Muzeum Niepodległości w Warszawie

Dzień Bocheński w Warszawie

        Muzeum Niepodległości w Warszawie powstało 30 stycznia 1990 r. w wyniku przekształcenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego oraz Muzeum Lenina w Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Obecną nazwę nosi od 12 sierpnia 1991 roku. Ma swoją siedzibę w Warszawie w Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów przy al. Solidarności 62, ale posiada również oddziały: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa. W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. W latach 1990-2009 dyrektorem był dr Andrzej Stawarz. Obecnie dyrektorem placówki jest nasz rodak, Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia dr Tadeusz Skoczek. W muzeum działają dwie wystawy stałe: „Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921”, „Z Orłem Białym przez wieki. Godło i herb państwa polskiego w rozwoju historycznym”.
W inauguracji obchodów 25-lecia Muzeum Niepodległości uczestniczyła duża grupa gości z Bochni. Był pan starosta Ludwik Węgrzyn i burmistrz Bochni Stefan Kolawiński, chór kameralny „Salt Singers” z Bochni z jego założycielem i kierownikiem panem Janem Trusiem i dyrygentem oraz dyrektorem artystycznym panem Maciejem Kozłowskim i 10-osobowa delegacja Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej z naszą Grupą Rekonstrukcji Historycznej II Brygady Legionów Polskich pod kierownictwem Jarosława Przybyły.

Dzięki bowiem inicjatywie dyrektora Muzeum Niepodległości dr Tadeusza Skoczka uroczystość jubileuszowa połączona była z wielką promocją Bochni i powiatu bocheńskiego, koncertem chóru „Salt Singers” i otwarciem wystawy naszego Stowarzyszenia „Bochniacy na szlaku legionowym”, która eksponowana będzie w tym Muzeum do połowy marca 2015 r. Na uroczystość przybyły tłumy Warszawiaków, a wśród nich liczni działacze Oddziału Warszawskiego naszego Stowarzyszenia, spora liczba przedstawicieli zaprzyjaźnionych z nami przedstawicieli instytucji kultury, a więc dyrekcja Archiwum PAN, Instytutu Sztuki PAN, Towarzystwa Archiwalnego i Towarzystwa Rapperswilskiego, Muzeum Wojska Polskiego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Z ogromną życzliwością i zainteresowaniem spotkały się nasze „Wiadomości Bocheńskie”. Ponad 250 egzemplarzy rozdaliśmy  zainteresowanym. Wielu chwaliło formułę i tematykę gazety. Na spotkanie przyszło wielu znajomych warszawskich bochnian, niezrzeszonych w naszym Oddziale Warszawskim i zadeklarowało wstąpienie do Stowarzyszenia, a ponieważ obecny był prezes Oddziału Warszawskiego pan Józef Szeliga, więc szybko wymieniano adresy i numery telefonów. Zwiedzano także wystawy stałe. Wywiadów dla TVP Polonia i telewizji regionalnych udzielał dyrektor Muzeum dr Tadeusz Skoczek i Stanisław Kobiela prezes naszego Stowarzyszenia i autor wystawy legionowej.

Główna uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się o godzinie 15.00 przy otwartej sali, ponieważ nie wszyscy zmieścili się na sali, a więc krzesła przygotowano także  obszernym, reprezentacyjnym hallu. Chór „Salt Singers” odśpiewał „Kantatę Bochniaków” słynny hymn Stowarzyszenia Bochniaków z 1938 r. ułożony przez dwóch bocheńskich legionistów. Słowa napisał prof. Edmund Bieder, legionista I Brygady LP a muzykę skomponował Jan Krudowski bocheński kapelmistrz salinarny, legionista II Brygady LP, zamordowany w 1940 r. w Katyniu. Uczestnicy uroczystości z powagą wysłuchali tego hymnu na stojąco. Warto dodać, że hymn ten wskazuje legionową genezę naszego Stowarzyszenia i mówi o wymarszu „bocheńskiego” batalionu do Legionów w 1914 roku.

Następnie powitał gości dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek. Panowała podniosła, a jednocześnie niezwykle serdeczna atmosfera. Przemawiali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytutów i instytucji kultury i nauki i stowarzyszeń twórczych. Burmistrz Bochni pan Stefan Kolawiński nawiązał do bocheńskich tradycji patriotycznych, przypomniał wybitnego syna Ziemi Bocheńskiej Leopolda Okulickiego, legionistę i ostatniego komendanta Armii Krajowej, a przemówienie zakończył słowami: „Niech te zbiory Muzeum Niepodległości i ta pamięć będzie dla nas zawsze nauką jak ciężko niepodległość jest zdobywana i jak ważne jest, żeby ją posiadać i stale zdobywać”. 

Po przemówieniach związanych z jubileuszem Muzeum dyrektor Tadeusz Skoczek przypomniał piękną ideę nadawania zasłużonym działaczom kultury Nagrody im. Władysława Orkana, przypomniał laureatów tej nagrody i ogłosił wyniki kapituły tej nagrody, która przyznała ją obecnie panu Ludwikowi Węgrzynowi staroście bocheńskiemu. Nagrodę wręczył Krzysztof Jóźwiak – członek Rady Senioralnej Instytutu Władysława Orkana.

Następnie Stanisław Kobiela wprowadził zebranych w tematykę wystawy „Bochniacy na legionowym szlaku”, omówił ideę tej wystawy, zorganizowanej w setną rocznicę powstania Legionów Polskich. Przypomniał także jak w latach PRL-u usiłowano zatrzeć pamięć o tych młodych niejednokrotnie niepełnoletnich żołnierzach legionowych z Bochni, wiosek i przysiółków Ziemi Bocheńskiej, którzy w walce o odzyskanie niepodległości Polski oddawali swoje życie, zdrowie i cierpienia w legionowych kampaniach karpackiej, bukowińsko-besarabskiej i wołyńskiej. W czasie tego wystąpienia Stanisław Mróz prezentował w wersji multimedialnej plansze tej ekspozycji prezentowanej na I piętrze Muzeum Niepodległości. 

W dalszej części jubileuszowego spotkania odbyła w obszernym hallu Muzeum na I piętrze uroczystość przekazania Muzeum obrazu „Powstanie Warszawskie”, którego dokonał Janusz Gmitruk (dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), przemówił także 90-letni uczestnik Powstania Warszawskiego pan Łukasik. Z kolei po spełnieniu toastu wzniesionego przez starostę Ludwika Węgrzyna zebrani udali się na zwiedzanie wystawy „Bochniacy na szlaku legionowym”, po której oprowadzał zainteresowanych Stanisław Kobiela.  

Bardzo mocnym bocheńskim akcentem był koncert galowy Bocheńskiego Chóru Kameralnego „Salt Singers”, który zaprezentował pieśni patriotyczne oraz kolędy polskie gorąco przyjęte przez słuchaczy. Występ tak bardzo się spodobał, że chór musiał bisować.

Inaugurację obchodów 25-lecia zakończył okolicznościowy poczęstunek. 

Należy z dużym uznaniem podkreślić, że Muzeum Niepodległości w Warszawie wydało z okazji jubileuszu piękny, bogato ilustrowany album „Na legionowym szlaku…” pod redakcją Tadeusza Skoczka, który jest także autorem wstępu – wprowadzenia. Album rozpoczyna tekst i nuty „Kantaty Bochniaków”. Tekst „Bochniacy na szlaku legionowym” napisał Stanisław Kobiela. W drugiej części znalazł się katalog obiektów prezentowanych na wystawie. Wydawnictwo liczy 155 stron, w tym 100 stron tekstu z licznymi przypisami.

Projekt graficzny wystawy przygotował pan Stanisław Mróz, a projekt graficzny informatora pan Krzysztof Woźniak. Koordynacją pracy redakcyjnej zajęła się pani Małgorzata  Izdebska-Młot, a wyboru materiału  ilustracyjnego do informatora dokonał pan Paweł Bezak. 

Starannie przygotowany informator, wydany na dobrym papierze, zaopatrzony licznymi przypisami i podpisami pod fotografiami, bocheńska jego tematyka przyciągały zainteresowanych do stoiska w hallu Muzeum i chętnie go kupowano. Serdecznie dziękujemy panu Janowi Trusiowi, który ułatwił nam wyjazd do Warszawy i okazał nam wiele sympatii i serdeczności. 

Informator „Na legionowym szlaku…” oraz inne wydawnictwa Muzeum Niepodległości dostępne są w sprzedaży wysyłkowej ( e-mail:  kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl, tel (22) 826-90-91/2  wew. 56 ).


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »