Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Upamiętnili Powstańców 1863 roku

…Nikt im iść nie kazał, poszli, bo wiedzieli,
za co idą walczyć, komu spłacać dług.
Nikt im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli,
bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk…
                                    (fragment pieśni z 1863 r. nieznanego autora)
    Zimową nocą z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło jedno z najkrwawszych polskich powstań narodowych. Współcześnie w wielu środkach masowego przekazu można znaleźć głosy o bezsensie powstania, o naiwności jego przywódców i niepotrzebnie przelanej krwi wielu młodych ludzi, którzy mogliby bardziej przysłużyć się Ojczyźnie. „Te bolesne doświadczenia – czytamy w uchwale Senatu RP z sierpnia 2012 roku – były jednak źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polaków. Legenda i etos powstania styczniowego, największego polskiego powstania narodowego, legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie powstańców doprowadziło do odrodzenia w 1918 roku naszej państwowości po 123 latach niewoli”. (Janina Kęsek – Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864 w 150 rocznicę Powstania Styczniowego).
    W 152 rocznicę rozpoczęcia zrywu powstańczego przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej upamiętnili powstańców składając wiązankę kwiatów pod Krzyżem Powstańczym na cmentarzu św. Rozalii.   
Warto przypomnieć zaangażowanie mieszkańców Bochni i powiatów, znajdujących się wówczas w obwodzie bocheńskim, w pomoc dla powstania, działalności Ławy Obwodowej w Bochni i tych licznych zastępów ochotników przekradających się za Wisłę do oddziałów Kurowskiego, Łopackiego, Langiewicza, Czachowskiego i innych. Pisze o nich Janina Kęsek w książce – Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864 w 150 rocznicę Powstania Styczniowego.
    Pragniemy również przypomnieć, że w 2013 roku staraniem Stowarzyszenia Bochniaków odsłonięto Krzyż Powstańczy na cmentarzu św. Rozalii, ale również stworzony został na cmentarzu przy ul. Orackiej „Szlak Powstańców 1863 roku” wiodący po mogiłach uczestników Powstania Styczniowego spoczywających w naszej nekropolii.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »