Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Kwesta na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego przy ul. Orackiej

  Tradycyjnie już, w dniach od 1 i 2 listopada na cmentarzu przy ul. Orackiej wolontariusze zbierali datki na ratowanie zabytkowych grobów tej jednej z najstarszych nekropolii w Europie. Przy bramach wejściowych od strony ul. Orackiej, ul. Polnej i ul. Karosek kwestowali członkowie naszego Stowarzyszenia, ratownicy Stacji Ratownictwa Górniczego, górnicy Kopalni Soli w Bochni, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Uwagę przechodzących przyciągali nasi koledzy z grupy rekonstruktorskiej w mundurach legionistów z I wojny światowej.
  Zebrano kwotę 9245,61 zł i 11 euro. Jest to kwota wyższa o ponad 1200 zł w stosunku do poprzedniego roku.
Tym bardziej więc pragniemy wyrazić gorące podziękowania wszystkim wolontariuszom za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu kwesty. Chcemy podkreślić liczny i sprawny organizacyjnie udział młodzieży i nauczycieli I LO.
Przede wszystkim jednak, pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim darczyńcom.
  Fundusz odnowy zabytkowej części bocheńskiego cmentarza można nadal wesprzeć poprzez wpłatę na konto: KBS-Bochnia 60859100070081001110540001 z dopiskiem „odnowa cmentarza”.
W 2014 r. za datki zebrane w poprzednich kwestach odnowione zostały grobowce Andrzeja Furdzika i rodziny Hanuszów za kwotę 18700 zł.
Szerszą informację na temat tegorocznej kwesty zaprezentujemy czytelnikom w kolejnym numerze Wiadomości Bocheńskich, który ukaże się niebawem i gorąco zachęcamy do jego lektury.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »