Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Bochniacy na legionowym szlaku

   Wystawa „Bochniacy na legionowym szlaku” to próba pokazania wielkiego udziału mieszkańców Bochni i Ziemi Bocheńskiej w legionach polskich Józefa Piłsudskiego, których celem było odzyskanie niepodległości Polski.  Bochnia uroczyście obchodzi  święto 11 Listopada. Składamy wówczas kwiaty pod Pomnikiem Czynu Legionowego, na którym wymieniono wiele nazwisk naszych rodaków poległych w latach 1914 – 1920 w tym wielu legionistów.  Znamy więc nazwiska ale nie znamy miejsc i okoliczności w jakich walczyli, umierali i gdzie zdobywali najwyższe odznaczenia na polach bitew. 
Wystawa uzupełnia naszą wiedzę na ten temat. Pokazuje, że do legionów szli także- często nawet bez zgody rodziców –  kilkunastoletni uczniowie  bocheńskiego gimnazjum –  jak np. Leopold Okulicki, Adam Jakliński, Julian Smajda, że w legionowych szeregach walczyli ci bochniacy, którzy mieli przed sobą wspaniałą karierę naukową jak np. dr Roman Grodecki,  literacką jak Jerzy Żuławski czy Edmund Bieder, albo adwokacką jak dr Stanisław Klimecki, jak również  wyrobnicy, ślusarze, murarze, górnicy i rolnicy. Pozwala poznać kim byli ci, którzy w tych latach wielkiej próby  nie wahali się iść do legionów i przelewać krew z Ojczyznę, jakimi cechami charakteru i umiłowaniem Ojczyzny się odznaczali, w których kampaniach brali udział, gdzie i w  jakich okolicznościach ginęli  lub jakich bohaterskich czynów dokonali.  Najwyższe odznaczenia bojowe nie były przyznawane po znajomości, ale za odwagę okazaną  na polu walki, a niejednokrotnie nasi rodacy liczący wówczas 16 czy 18 lat otrzymywali  je czasem dwukrotnie a czasem czterokrotnie. Nazwiskami  niektórych legionowych żołnierzy  nazwane są nasze ulice i place (Czumy, Jakubowskiego, Okulickiego, Turkowskiego).  Powinniśmy być  z naszych  legionistów,  których liczba może wynosić ok. 500 dumni  i dlatego powinniśmy odwiedzić wystawę, której uroczyste otwarcie nastąpi 23 października 2014 r. o godz. 17.30. Planujemy, że wystawa czynna będzie do końca stycznia 2015 r.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »