Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Spotkanie z prof. dr hab. Januszem Sondlem

  We wtorek 26 listopada w Domu Bochniaków, Rynek 2, odbyło się spotkanie autorskie z prof. dr hab. Januszem Sondlem, autorem „Słownika Historii i Tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

  Janusz Sondel – ur. w 1937 r. we Lwowie, polski prawnik, specjalista za zakresu prawa rzymskiego i prawa turystycznego, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (rocznik 1953). profesor zw. dr hab. wykładał prawo rzymskie na Wydziale Prawa UJ od 1963 r. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  w l. 1990-1993. Wypromował 10 doktorów, recenzent kilkunastu przewodów habilitacyjnych, członek: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Prawniczej PAU, Komisji Filozofii Klasycznej PAU, redakcji „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Przez wiele lat zajmował się rolą prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultury prawnej. Inne pole badawcze prof. Sondla stanowi Jus Culmense czyli prawo chełmińskie, powstałe w pierwszej połowie XIII wieku jako swoista odmiana prawa magdeburskiego. Prawo to odegrało istotną rolę w dziedzinie regulacji stosunków prawnych w licznych miastach polskich. Efektem tej wieloletniej pracy badawczej nad źródłami prawa z okresu antyku i średniowiecza, jest Słownik łacińsko-polski  dla prawników i historyków, podający terminologię prawną i ewolucję znaczeniową poszczególnych wyrazów. Monumentalne dzieło prof. Janusza Sondla nie ma odpowiednika w literaturze światowej, zawiera ponad 100 000 haseł. Słownik ten pomnażający wiedzę o łacińskich źródłach kultury duchowej Polaków uzyskał Nagrodę Fundacji Nauki Polskiej („polskiego nobla”) w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, a w 1999 r. Laur Jagielloński.   Inną epokową pracą prof. dr hab. Janusza Sondla jest  monografia „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymsko-katolicki”, która poświęcona jest historii UJ jego związkom z kościołem rzymsko-katolickim. Wydaje też Profesor publikacje poświęcone nauce prawa rzymskiego w świecie współczesnym. Współpracuje z naukowcami w Getyndze, Kolonii i Rzymie. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej  prowadzi wykłady z prawa w turystyce. Wydał obszerne studium pt. Odpowiedzialność karna w turystyce.
  Liczący ponad 1500 haseł biograficznych i rzeczowych „Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego” ukazał się w 2012 roku jako bestseller roku. Znalazły się w nim informacje o osobach które pozytywnie i negatywnie zapisały się w dziejach Almae Matris. Dużo miejsca poświęcił Autor uniwersyteckim tradycjom i kontaktom Uniwersytetu z uniwersytetami całego świata.
  Podczas spotkania prof. Sondel w interesujący sposób przedstawił historię swojej kilkunastoletniej pracy badawczej nad słownikiem uzupełniając wykład ciekawostkami, których zapewne czytelnik nie znajdzie podczas lektury tej i innych pozycji autora.
   Profesor Sondel związany jest bardzo mocno z Bochnią. W latach 60-tych organizował bocheńskie harcerstwo w duchu czysto polskim, był jednym z współzałożycieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni i wieloletnim przewodniczącym  Rady Nadzorczej Spółdzielni. W  Stowarzyszeniu Bochniaków działał od początku lat 70-tych. Przez wiele kadencji był przewodniczącym zespołu arbitrów Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

    Spotkanie u Bochniaków stało się też okazją do wręczenia prof. Januszowi Sondlowi dyplomu, potwierdzającego otrzymanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Godność ta została mu nadana uchwałą XXIV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia podjętą jednogłośnie w Bochni w dniu 19 listopada 2011 r.


161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »