Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Spotkanie z prof. dr hab. Januszem Sondlem

  We wtorek 26 listopada w Domu Bochniaków, Rynek 2, odbyło się spotkanie autorskie z prof. dr hab. Januszem Sondlem, autorem „Słownika Historii i Tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

  Janusz Sondel – ur. w 1937 r. we Lwowie, polski prawnik, specjalista za zakresu prawa rzymskiego i prawa turystycznego, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (rocznik 1953). profesor zw. dr hab. wykładał prawo rzymskie na Wydziale Prawa UJ od 1963 r. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  w l. 1990-1993. Wypromował 10 doktorów, recenzent kilkunastu przewodów habilitacyjnych, członek: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Prawniczej PAU, Komisji Filozofii Klasycznej PAU, redakcji „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Przez wiele lat zajmował się rolą prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultury prawnej. Inne pole badawcze prof. Sondla stanowi Jus Culmense czyli prawo chełmińskie, powstałe w pierwszej połowie XIII wieku jako swoista odmiana prawa magdeburskiego. Prawo to odegrało istotną rolę w dziedzinie regulacji stosunków prawnych w licznych miastach polskich. Efektem tej wieloletniej pracy badawczej nad źródłami prawa z okresu antyku i średniowiecza, jest Słownik łacińsko-polski  dla prawników i historyków, podający terminologię prawną i ewolucję znaczeniową poszczególnych wyrazów. Monumentalne dzieło prof. Janusza Sondla nie ma odpowiednika w literaturze światowej, zawiera ponad 100 000 haseł. Słownik ten pomnażający wiedzę o łacińskich źródłach kultury duchowej Polaków uzyskał Nagrodę Fundacji Nauki Polskiej („polskiego nobla”) w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, a w 1999 r. Laur Jagielloński.   Inną epokową pracą prof. dr hab. Janusza Sondla jest  monografia „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymsko-katolicki”, która poświęcona jest historii UJ jego związkom z kościołem rzymsko-katolickim. Wydaje też Profesor publikacje poświęcone nauce prawa rzymskiego w świecie współczesnym. Współpracuje z naukowcami w Getyndze, Kolonii i Rzymie. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej  prowadzi wykłady z prawa w turystyce. Wydał obszerne studium pt. Odpowiedzialność karna w turystyce.
  Liczący ponad 1500 haseł biograficznych i rzeczowych „Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego” ukazał się w 2012 roku jako bestseller roku. Znalazły się w nim informacje o osobach które pozytywnie i negatywnie zapisały się w dziejach Almae Matris. Dużo miejsca poświęcił Autor uniwersyteckim tradycjom i kontaktom Uniwersytetu z uniwersytetami całego świata.
  Podczas spotkania prof. Sondel w interesujący sposób przedstawił historię swojej kilkunastoletniej pracy badawczej nad słownikiem uzupełniając wykład ciekawostkami, których zapewne czytelnik nie znajdzie podczas lektury tej i innych pozycji autora.
   Profesor Sondel związany jest bardzo mocno z Bochnią. W latach 60-tych organizował bocheńskie harcerstwo w duchu czysto polskim, był jednym z współzałożycieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni i wieloletnim przewodniczącym  Rady Nadzorczej Spółdzielni. W  Stowarzyszeniu Bochniaków działał od początku lat 70-tych. Przez wiele kadencji był przewodniczącym zespołu arbitrów Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

    Spotkanie u Bochniaków stało się też okazją do wręczenia prof. Januszowi Sondlowi dyplomu, potwierdzającego otrzymanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Godność ta została mu nadana uchwałą XXIV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia podjętą jednogłośnie w Bochni w dniu 19 listopada 2011 r.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »