Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 4/2018 (118) Wiadomości Bocheńskich

Rozpoczynamy XXXI rok wydawania „Wiadomości Bocheńskich”. Pierwszy numer naszego pisma ukazał się w marcu 1989 r. Było to bardzo skromne wydawnictwo, czarno-białe, powielane na lichym papierze. Miało 16 stron, co z dumą zaznaczono na stronie tytułowej i 1000 egzemplarzy nakładu.