Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 4/2018 (118) Wiadomości Bocheńskich

Rozpoczynamy XXXI rok wydawania „Wiadomości Bocheńskich”. Pierwszy numer naszego pisma ukazał się w marcu 1989 r. Było to bardzo skromne wydawnictwo, czarno-białe, powielane na lichym papierze. Miało 16 stron, co z dumą zaznaczono na stronie tytułowej i 1000 egzemplarzy nakładu.
Jak zaczęliśmy? Całkiem dobrze, od fragmentu wiersza Kazimierza Przerwy – Tetmajera

Na Anioł Pański biją dzwony,
Niech będzie Maria pozdrowiona
Niech będzie Chrystus pozdrowiony,
Na Anioł Pański biją dzwony,
W niebiosach kędyś głos ich kona…

Wiersz ten wprowadzał czytelnika do artykułu o bocheńskich dzwonach, autorstwa ówczesnego proboszcza parafii św. Mikołaja ks. infułata Karola Dziubaczki. W numerze były również artykuły: Jana Flaszy, Teofila Wojciechowskiego, Mieczysława Rośka, Doroty Ciećkiewicz, Stanisława Kobieli, Ireneusza Sobasa, Anny Stolarczyk, Wiesława Biernata, Stanisława Domańskiego.
A poruszane tematy to: Bochniacy na legionowym szlaku, gen. Leopold Okulicki, Żupy Krakowskie, troska o nasze miasto, aby było ładniejsze, ukwiecone, a ulice i place – aby były księgą pamięci o naszych lokalnych bohaterach, o przeszłości miasta i dziejach bocheńskich Salin. Był też artykuł o zamku w Wiśniczu i jego problemach, drukarstwie bocheńskim, a także o bocheńskich organizacjach i stowarzyszeniach. Poetyckie prezentacje, zapoczątkowane wówczas przez Annę Stolarczyk, kontynuowane były przez siedem lat, do 1995 r. Imponująco przedstawia się Kronika kulturalna, będąca przeglądem wydarzeń kulturalnych w Muzeum im. St. Fischera, Szkole Muzycznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej, PTTK, Towarzystwie Przyjaciół Książki i naszym Stowarzyszeniu.
Pierwszy zespół redakcyjny stanowili: Roman Chmiel, Stanisław Domański, Krzysztof Kępa i Stanisław Kobiela.
Z czasem skład redakcji zmieniał się, doskonaliliśmy formę poligraficzną pisma, choć, jak widać, profil „Wiadomości Bocheńskich” nie zmienił się.
Obecnie nasz kwartalnik drukowany jest na dobrym papierze, ma kolorowe okładki i okazjonalnie kolorową wkładkę w środku. Średnio numer liczy 44 strony. Od 2018 r. kwartalnik sponsoruje Krakowski Bank Spółdzielczy, za co w każdym numerze reklamujemy darczyńcę.
Pismo rozchodzi się nie tylko wśród czytelników w Bochni, ale wysyłane jest do oddziałów Stowarzyszenia Bochniaków w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i Gdyni oraz do Stowarzyszenia Bocheńskich Żydów w Izraelu. „Wiadomości Bocheńskie” wysyłamy też do bibliotek w Polsce, posiadających przywilej egzemplarza obowiązkowego oraz do zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń: Stowarzyszenia Absolwentów UJ, Klubu Przyjaciół Wieliczki, Związku Zarzeczan, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Towarzystwa Naukowego Płockiego i do indywidualnych czytelników w Polsce (w Krzeszowicach, Żywcu, Lublinie, Tarnobrzegu, Nowym Sączu) i za granicą (Anglia, Austria i USA), czekających co kwartał na kolejny numer „Wiadomości Bocheńskich”.

Z początkiem Nowego Roku 2019 życzymy Czytelnikom wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz miłej i ciekawej lektury naszego kwartalnika.

Co znajdziecie Państwo w numerze 4/2018 Jesień/Zima?

Stanisław Mróz w artykule Solny pomnik św. Jana Pawła II w kaplicy św. Kingi relacjonuje ważne dla kopalni wydarzenie, jakim było odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II wykonanego w soli. Uroczystość, która była częścią obchodów święta górników – Barbórki, odbyła się 29 listopada 2018 r.

Własne przeżycia z roku 1920, to rękopis Jana Serafińskiego udostępniony do druku przez Marię Serafińską-Domańską, przechowywany w zbiorach rodzinny. To przejmujący obraz wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., widziany oczami ucznia klasy VI gimnazjum w Bochni, ochotnika, 17- letniego chłopca.

W 2018 r. mija 40-rocznica wyboru na ks. Karola Wojtyły na papieża. O turyście, wędrowcu, pielgrzymie pisze Michalina Pięchowa.

Kazimierz Taczanowski z Poznania przybliży nam losy ppłk Jana Słuszkiewicza współprojektanta i kierownika budowy legendarnej „Drogi Legionów” przez Przełęcz Pantyrską w 1914 r.

Józef Podsiadło – opisuje pamięć współczesnego pokolenia o krwawych wydarzeniach z 02.06.1943 r., kiedy oddziały policji i żandarmerii niemieckiej dokonały pacyfikacji wsi Ispina.

Rok 2018, to niewątpliwie rok sukcesu Jana Krystyna Pinowskiego, któremu udało się wydać książkę będącą retrospekcją swojego życia i dokonań zawodowych „Z ptakami przez życie. Autobiografia ornitologa-ekologa”. Książkę można kupić w bocheńskiej księgarni przy Rynku 16. Pozycję charakteryzuje na łamach czasopisma Władysław Kupiszewski (Warszawa). Sam zaś autor wspomina na naszych łamach przyrodę Wenezueli z lat 1978-1979.

Są wśród nas ludzie, którzy zasługują na szczególną uwagę, na pozór zwyczajni, a jednak inni. Takim człowiekiem jest p. Marian Biernat. Postać tego pedagoga, sportowca charakteryzuje Michalina Pięchowa w artykule „Nasi znajomi”.

Nasi czytelnicy chętnie zabierają głos na naszych łamach, informując o ważnych wydarzeniach ale i komentując treści i zawartość Wiadomości. Bardzo nas to cieszy. W ramach współpracy z czytelnikami publikujemy list p. Adama Wójcika-Łużyckiego, relację p. Barbary Rosławieckiej ze Stowarzyszenia Absolwentów UJ z wernisażu wystawy o Leopoldynie Staweckiej w Domu Bochniaków. Pani Krystyna Dziurdzia relacjonuje turne po ziemi bocheńskiej polonijnego chóru z Mińska (Białoruś) „Czerwone Maki. Nie jest to pierwsza ich wizyta na bocheńszczyźnie.

Pani Ewelina Mroczek przypomina obchody 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w formie wieczornicy w SP nr 1 w Bochni.

Nie zapominamy o działalności naszych oddziałów, przedstawiamy imprezy i wycieczki oddziału „Krakus” i Towarzystwa Przyjaciół Wiśnicza.

Bardzo ciekawą relację przedstawia pani Rachel Kollender, kierująca działalnością Stowarzyszenia Żydów z Bochni, Brzeska i okolic, działającego w Izraelu. Opis działalnosci Stowarzyszenia publikujemy w oryginale (j. ang.) oraz w tłumaczeniu na j. polski.

Rozpoczęła się długo oczekiwana i przygotowana od lat rewitalizacja rynku głównego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026. Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia prezentuje swoją opinię i stanowisko w tej kwestii po spotkaniu z burmistrzem Miasta Bochnia Stefanem Kolawińskim i jego zastępcą Robertem Cerazym, 4 stycznia 2019 r. Bardzo istotne jest stanowisko Stowarzyszenia w sprawie budowy tężni solankowej w Bochni.

Na koniec, kolejny odcinek wspomnień Marii Musiał „Mój Kazachstan-wspomnienia” o Polonii, żyjącej współcześnie w Kazachstanie.

Życzymy miłej lektury! Redakcja

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »