Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 4/2018 (118) Wiadomości Bocheńskich

Rozpoczynamy XXXI rok wydawania „Wiadomości Bocheńskich”. Pierwszy numer naszego pisma ukazał się w marcu 1989 r. Było to bardzo skromne wydawnictwo, czarno-białe, powielane na lichym papierze. Miało 16 stron, co z dumą zaznaczono na stronie tytułowej i 1000 egzemplarzy nakładu.
Jak zaczęliśmy? Całkiem dobrze, od fragmentu wiersza Kazimierza Przerwy – Tetmajera

Na Anioł Pański biją dzwony,
Niech będzie Maria pozdrowiona
Niech będzie Chrystus pozdrowiony,
Na Anioł Pański biją dzwony,
W niebiosach kędyś głos ich kona…

Wiersz ten wprowadzał czytelnika do artykułu o bocheńskich dzwonach, autorstwa ówczesnego proboszcza parafii św. Mikołaja ks. infułata Karola Dziubaczki. W numerze były również artykuły: Jana Flaszy, Teofila Wojciechowskiego, Mieczysława Rośka, Doroty Ciećkiewicz, Stanisława Kobieli, Ireneusza Sobasa, Anny Stolarczyk, Wiesława Biernata, Stanisława Domańskiego.
A poruszane tematy to: Bochniacy na legionowym szlaku, gen. Leopold Okulicki, Żupy Krakowskie, troska o nasze miasto, aby było ładniejsze, ukwiecone, a ulice i place – aby były księgą pamięci o naszych lokalnych bohaterach, o przeszłości miasta i dziejach bocheńskich Salin. Był też artykuł o zamku w Wiśniczu i jego problemach, drukarstwie bocheńskim, a także o bocheńskich organizacjach i stowarzyszeniach. Poetyckie prezentacje, zapoczątkowane wówczas przez Annę Stolarczyk, kontynuowane były przez siedem lat, do 1995 r. Imponująco przedstawia się Kronika kulturalna, będąca przeglądem wydarzeń kulturalnych w Muzeum im. St. Fischera, Szkole Muzycznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej, PTTK, Towarzystwie Przyjaciół Książki i naszym Stowarzyszeniu.
Pierwszy zespół redakcyjny stanowili: Roman Chmiel, Stanisław Domański, Krzysztof Kępa i Stanisław Kobiela.
Z czasem skład redakcji zmieniał się, doskonaliliśmy formę poligraficzną pisma, choć, jak widać, profil „Wiadomości Bocheńskich” nie zmienił się.
Obecnie nasz kwartalnik drukowany jest na dobrym papierze, ma kolorowe okładki i okazjonalnie kolorową wkładkę w środku. Średnio numer liczy 44 strony. Od 2018 r. kwartalnik sponsoruje Krakowski Bank Spółdzielczy, za co w każdym numerze reklamujemy darczyńcę.
Pismo rozchodzi się nie tylko wśród czytelników w Bochni, ale wysyłane jest do oddziałów Stowarzyszenia Bochniaków w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i Gdyni oraz do Stowarzyszenia Bocheńskich Żydów w Izraelu. „Wiadomości Bocheńskie” wysyłamy też do bibliotek w Polsce, posiadających przywilej egzemplarza obowiązkowego oraz do zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń: Stowarzyszenia Absolwentów UJ, Klubu Przyjaciół Wieliczki, Związku Zarzeczan, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Towarzystwa Naukowego Płockiego i do indywidualnych czytelników w Polsce (w Krzeszowicach, Żywcu, Lublinie, Tarnobrzegu, Nowym Sączu) i za granicą (Anglia, Austria i USA), czekających co kwartał na kolejny numer „Wiadomości Bocheńskich”.

Z początkiem Nowego Roku 2019 życzymy Czytelnikom wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz miłej i ciekawej lektury naszego kwartalnika.

Co znajdziecie Państwo w numerze 4/2018 Jesień/Zima?

Stanisław Mróz w artykule Solny pomnik św. Jana Pawła II w kaplicy św. Kingi relacjonuje ważne dla kopalni wydarzenie, jakim było odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II wykonanego w soli. Uroczystość, która była częścią obchodów święta górników – Barbórki, odbyła się 29 listopada 2018 r.

Własne przeżycia z roku 1920, to rękopis Jana Serafińskiego udostępniony do druku przez Marię Serafińską-Domańską, przechowywany w zbiorach rodzinny. To przejmujący obraz wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., widziany oczami ucznia klasy VI gimnazjum w Bochni, ochotnika, 17- letniego chłopca.

W 2018 r. mija 40-rocznica wyboru na ks. Karola Wojtyły na papieża. O turyście, wędrowcu, pielgrzymie pisze Michalina Pięchowa.

Kazimierz Taczanowski z Poznania przybliży nam losy ppłk Jana Słuszkiewicza współprojektanta i kierownika budowy legendarnej „Drogi Legionów” przez Przełęcz Pantyrską w 1914 r.

Józef Podsiadło – opisuje pamięć współczesnego pokolenia o krwawych wydarzeniach z 02.06.1943 r., kiedy oddziały policji i żandarmerii niemieckiej dokonały pacyfikacji wsi Ispina.

Rok 2018, to niewątpliwie rok sukcesu Jana Krystyna Pinowskiego, któremu udało się wydać książkę będącą retrospekcją swojego życia i dokonań zawodowych „Z ptakami przez życie. Autobiografia ornitologa-ekologa”. Książkę można kupić w bocheńskiej księgarni przy Rynku 16. Pozycję charakteryzuje na łamach czasopisma Władysław Kupiszewski (Warszawa). Sam zaś autor wspomina na naszych łamach przyrodę Wenezueli z lat 1978-1979.

Są wśród nas ludzie, którzy zasługują na szczególną uwagę, na pozór zwyczajni, a jednak inni. Takim człowiekiem jest p. Marian Biernat. Postać tego pedagoga, sportowca charakteryzuje Michalina Pięchowa w artykule „Nasi znajomi”.

Nasi czytelnicy chętnie zabierają głos na naszych łamach, informując o ważnych wydarzeniach ale i komentując treści i zawartość Wiadomości. Bardzo nas to cieszy. W ramach współpracy z czytelnikami publikujemy list p. Adama Wójcika-Łużyckiego, relację p. Barbary Rosławieckiej ze Stowarzyszenia Absolwentów UJ z wernisażu wystawy o Leopoldynie Staweckiej w Domu Bochniaków. Pani Krystyna Dziurdzia relacjonuje turne po ziemi bocheńskiej polonijnego chóru z Mińska (Białoruś) „Czerwone Maki. Nie jest to pierwsza ich wizyta na bocheńszczyźnie.

Pani Ewelina Mroczek przypomina obchody 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w formie wieczornicy w SP nr 1 w Bochni.

Nie zapominamy o działalności naszych oddziałów, przedstawiamy imprezy i wycieczki oddziału „Krakus” i Towarzystwa Przyjaciół Wiśnicza.

Bardzo ciekawą relację przedstawia pani Rachel Kollender, kierująca działalnością Stowarzyszenia Żydów z Bochni, Brzeska i okolic, działającego w Izraelu. Opis działalnosci Stowarzyszenia publikujemy w oryginale (j. ang.) oraz w tłumaczeniu na j. polski.

Rozpoczęła się długo oczekiwana i przygotowana od lat rewitalizacja rynku głównego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026. Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia prezentuje swoją opinię i stanowisko w tej kwestii po spotkaniu z burmistrzem Miasta Bochnia Stefanem Kolawińskim i jego zastępcą Robertem Cerazym, 4 stycznia 2019 r. Bardzo istotne jest stanowisko Stowarzyszenia w sprawie budowy tężni solankowej w Bochni.

Na koniec, kolejny odcinek wspomnień Marii Musiał „Mój Kazachstan-wspomnienia” o Polonii, żyjącej współcześnie w Kazachstanie.

Życzymy miłej lektury! Redakcja

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »