Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Spotkanie Opłatkowe Absolwentów UJ

Tradycyjnie już, w pięknej uniwersyteckiej Auli Collegium Novum odbyło się 12 I 2019 uroczyste Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UJ, które w tym roku obchodzi swoje 55­-lecie powstania.