Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Spotkanie Opłatkowe Absolwentów UJ

Tradycyjnie już, w pięknej uniwersyteckiej  Auli Collegium Novum odbyło się 12 I 2019 uroczyste Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UJ, które w tym roku obchodzi swoje 55­-lecie powstania.
W spotkaniu uczestniczyły władze Uczelni, Rektor ds. badań naukowych Prof. Stanisław Kirstyn i inni Profesorowie UJ, a także Prezesi i członkowie Zarządów zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, m.in.: Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Wieliczki, Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego (przesłany na ręce organizatorów i przeczytany List z życzeniami) ale też Profesorowie z PAU, Prezes Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, Prezes Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przybyła również Prezes Związku Sybiraków.
W oficjalnej części wręczano dyplomy, podziękowania za współpracę z zaprzyjaźnionymi Stowarzyszeniami. Znaczące odznaczenie „Gdańskie Lwice Uniwersyteckie” z rąk Kapituły Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała wiceprezes SAUJ Barbara Nikorowicz. Serdeczne podziękowania za długoletni trud włożony w skrupulatne prowadzenie dokumentacji SAUJ, pięknej Kroniki, otrzymała wraz z kremową różą Pani Barbara Rosławiecka. Świąteczny nastrój podkreślił występ uniwersyteckiego zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”, podczas którego kolędy śpiewne były wspólnie z gośćmi. Po części oficjalnej nastąpiło poświęcenie opłatka i złożenie Życzeń Noworocznych przez zaprzyjaźnionego z SAUJ Ks. Profesora Tadeusza Panusia z Collegiaty Św. Anny. Potem wszyscy z wszystkimi łamali się opłatkiem, składając sobie życzenia podobne do tych, które na samym początku zacytowała prowadząca uroczystość, członkini SAUJ, Zofia Cześnikiewicz: „Spotkali się raz jeszcze, żeby w krótkim czasie odkryć, że lubią się nawzajem”(cytat z Absolwentów Ericha Segala). Następnie wiceprezes SAUJ, współprowadząca uroczystość, Barbara Nikorowicz zaprosiła wszystkich gości na poczęstunek.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »