Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Program rewitalizacji centrum Bochni – nasze stanowisko

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochna na lata 2017-2026. Opinia i stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej po spotkaniu z burmistrzem miasta Bochnia, Stefanem Kolawińskim.