Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Stanisław Domański Honorowym Obywatelem Nowego Wiśnicza

Mamy wielką przyjemność poinformować, że członek Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia, kol. Stanisław Domański został uchwałą Rady Gminy Nowy Wiśnicz, na wniosek Pani Burmistrz Małgorzaty Więckowskiej, wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Nowego Wiśnicza.

Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest od 1868 r., a ostatni raz grono honorowych ambasadorów rozszerzono w 2016 r. Od kilku dni miano to noszą także Stanisław Domański oraz Wiesław Komasa.

Stanisław Domański – z Warszawy do Wiśnicza

Stanisław Domański pochodzi z Warszawy, gdzie ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Na stałe osiadł jednak w Wiśniczu, rodzinnym mieście swojej żony, Marii Serafińskiej-Domańskiej. Od lat 70-tych aktywnie działają na rzecz rozwoju, kultury i tradycji ziemi wiśnickiej. Przede wszystkim swoją opieką objęli zabytkowy dworek „Koryznówka”, gdzie prowadzą Muzeum Pamiątek po Janie Matejce, utrwalając także pamięć o związanym z tym miejscem rtm. Witoldzie Pileckim.

Stanisław Domański wykorzystuje swoją edukację muzyczną do rozwoju lokalnej kultury. Uczył muzyki w szkołach podstawowych, I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni oraz w wiśnickim „Plastyku”. Rozwijał również młodych adeptów w Szkole Muzycznej w Bochni, gdzie w latach 1986-1990 piastował funkcję wicedyrektora. Ponadto w latach 1984-1986 nauczał metodyk muzyki w tarnowskim Oddziale Doskonalenia Nauczycieli. W 1996 r. współtworzył wiśnicki, przyparafialny Chór Młodzieżowy „Canon”, z którym działał aktywnie przez 18 lat.

Działalność w Towarzystwie Miłośników Wiśnicza i SBiMZB

Od 1983 r. aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Wiśnicza, oddziale Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Od 1999 r. do 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa. Bardzo dynamicznie rozwijając jego działalność, pozyskując licznych, nowych członków i umacniając jego pozycję w wiśnickim społeczeństwie. Regularnie wybierany na członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, zasiadając w nim do dzisiaj i aktywnie włączając się w życie bocheńskiego oddziału, m.in. prowadząc chór „Lutnia” i współorganizując koncerty patriotyczne, wspólne śpiewanie i wieczory wspomnieniowe.

Serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia i życzymy niesłabnącego zdrowia oraz jak największej satysfakcji z wciąż podejmowanych działań, dziękując jednocześnie za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój Bochniaków i Wiśniczan.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »