Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało łącznie 60 uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni oraz 24 członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i Teatru Artystokrackiego.

Podczas tegorocznej Kwesty zebrano łącznie 10023 zł i 85 groszy.

Dziękujemy wszystkim kwestujących za poświęcony czas i godne podziwu zaangażowanie. Naszą wdzięczność w sposób szczególny kierujemy do wszystkich Państwa, którzy swoją hojnością wsparli to dzieło. Dzięki Państwa życzliwości i ofiarności w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować prace na bocheńskim cmentarzu przy ul. Orackiej. Decyzja dotyczącą wyboru konkretnego grobu, który zostanie objęty pracami naprawczymi, podamy do informacji publicznej w późniejszym terminie, w związku z niestabilną sytuacją rynkową i wynikającymi z tego trudnościami w oszacowaniu kosztów prac.

Jeszcze raz dziękujemy i już dziś zapraszamy do przyszłorocznej, jubileuszowej XXX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni!

Z wyrazami szacunku

Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni,
działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

O historii bocheńskiej kwesty można przeczytać TUTAJ!

Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »