Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Udział w uroczystościach w Dęblinie

4 września, na zaproszenie ppłk. mgr. inż. Jacka Zaniewskiego oraz Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, delegacja naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w świętowaniu 101. rocznicy przybycia do Dęblina 15. Pułku Piechoty „Wilków”.

15 PP „Wilków” sformowany został 1 stycznia 1919 r. w Bochni i składał się głównie z synów bocheńszczyzny, którzy wyruszyli na wojnę z bolszewickim najeźdźcą, a po zakończeniu wojny został ulokowany właśnie w Dęblinie. Ta uroczystość to także potwierdzenie rozpoczętej kilka miesięcy temu współpracy pomiędzy Bochniakami, a Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, której celem jest jak najlepsze upamiętnienie historii bocheńskich „Wilków”.

Uroczystość ta była także okazją do przekazania do muzeum pamiątek po Adamie Dąbrowie, pochodzącym z Bochni bohaterze wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej, który szczególnie wsławił się jako dowódca dywizjonu 301. Odznaczony najwyższymi wojskowymi medalami Polski i Wielkiej Brytanii. Przekazanie jego munduru i odznaczeń, dotychczas znajdujących się w depozycie Bochniaków, było spełnieniem ostatniej woli jego syna, dra Andrzeja Dąbrowy.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »