Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

83 lata temu rozpoczęła się II wojna światowa, najokrutniejszy konflikt w dziejach ludzkości, który przez kolejne 6 lat zebrał żniwo ponad 60 milionów ofiar. Pierwszym rozdziałem tej tragedii światowej był atak hitlerowskich Niemiec na Polskę. Jak co roku bocheńska społeczność uczciła pamięć o tym wydarzeniu.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją bocheńskie obchody rozpoczęły się mszą świętą w parafii św. Pawła Apostoła, podczas której patriotyczne kazanie wygłosił ks. prałat Jan Nowakowski, kapelan Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Po mszy uroczysty pochód, prowadzony przez Orkiestrę Górniczą Kopalni Soli w Bochni, dotarł na cmentarz św. Rozalii, na którym znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

Tam odbył się apel poległych poprzedzony przemówieniami licznie zgromadzonych samorządowców i parlamentarzystów. Z oczywistych względów przemówieniom przewodziły wątki związane z wojną w Ukrainie. Przez wiele minionych lat powtarzaliśmy w tym miejscu „nigdy więcej wojny!”, przywołując wystąpienie św. Jana Pawła II. Niestety w XXI wieku, w erze dobrobytu i intensywnej integracji międzynarodowej, tuż przy wschodniej granicy Polski spadają rosyjskie bomby mordujące Ukraińców, w tym starców, kobiety i dzieci. Bestialstwo nazistów wróciło do Europy pod biało-niebiesko-czerwoną flagą Rosji.

W uroczystości udział wzięła delegacja Bochniaków.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »