Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rozpoczęcie renowacji nagrobka Nikodema Goyskiego

Nagrobek Nikodema Goyskiego

Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, rozpoczął realizację prac konserwatorskich przy kolejnym zabytkowym nagrobku. Tym razem został wytypowany nagrobek
Nikodema Goyskiego, komisarza starostwa w Bochni, zmarłego w 1897 r., jednocześnie reprezentanta rodziny zasłużonej dla Bocheńszczyzny.

Grób jest wykonany z piaskowca, natomiast tablica nagrobna jest z wapienia dębnickiego. Stylistycznie należy do grupy nagrobków neogotyckich pochodzących z warsztatu kamieniarskiego Wojciecha Samka. Grobowiec ten, tak jak większość znajdujących się w starej części cmentarza, jest bardzo zniszczony i podlega pilnej interwencji konserwatorskiej. Główne założenia konserwatorskie, które będą przeprowadzone przy nagrobku to m.in. posadowienie grobu na nowej płycie fundamentowej, uzupełnienie ubytków orz rekonstrukcja niezachowanego krzyża wieńczącego w
wapieniu pińczowskim.

Koszty prac konserwatorskich w kwocie 12 900 zł zostaną pokryte z funduszu kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na bocheńskiej nekropolii, której XXVIII edycja odbyła się w listopadzie 2021 roku.

Zachęcamy do wspierania tej inicjatywy poprzez wpłatę na konto 95 8591 0007 0080 0211 1054 0002 z tytułem wpłaty „darowizna na kwestę”.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »