Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

XXVII Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej po raz 27. organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków bocheńskiej nekropolii.

W tym roku w związku z wysokim zagrożeniem epidemicznym nie spotkają Państwo wolontariuszy, którzy dotychczas rokrocznie zbierali datki do puszek.

Jednak jeśli będą mieli Państwo takie życzenie, to kwestę można wesprzeć również podczas odwiedzin grobów bliskich – na bramach wejściowych do cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej od strony Plant oraz od strony „Kolejki” i ul. Karosek zamontowane zostały specjalne skarbonki na Państwa datki.

Wpłat dokonywać można również bezpośrednio na poniższe konto bankowe:

95 8591 0007 0080 0211 1054 0002 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie Oddział Bochnia z dopiskiem:

Zbiórka na ratowanie zabytkowych pomników na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej i na Cmentarzu św. Rozalii przy ul. Windakiewicza w Bochni.


Zachęcamy również do wpłat przez portal zrzutka.pl

Link do naszej zrzutki: https://zrzutka.pl/f5dmmx (kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę naszej zrzutki).


Cel jak co roku ten sam: zebranie środków na prace ratunkowe przy kolejnych zabytkowych nagrobkach bocheńskich cmentarzy, a szczególnie cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej, założonego w 5 listopada 1787, jednej z najstarszych nekropolii miejskich w Polsce.

W tym roku zebrane fundusz planujemy przeznaczyć na kompleksowe prace remontowe przy nagrobku Antoniego Langera, założyciela i kapelmistrza orkiestry salinarnej przy Kopalni Soli w Bochni, wielkiego bocheńskiego społecznika, kompozytora i nauczyciela.

Antoni Langer (1855 – 1910) – założyciel i kapelmistrz orkiestry salinarnej, starszy sztygar. Urodzony 1 marca 1855 r. w Plahof Leitmeritz. Według ówczesnych mieszkańców Bochni ukończył konserwatorium w Pradze. Do Bochni przybył w 1880 r. i rozpoczął formalnie pracę jako górnik. Szybko zorganizował orkiestrę salinarną, którą – podobnie jak chór „Lutnia”, prowadził przez 30 lat. W tym czasie wyuczył dwudziestu siedmiu muzyków. W latach 1887-1888 utworzył w Żupie orkiestrę smyczkową.

Napisał także podręczniki gry na skrzypach: „Początki gry na skrzypcach” oraz „Polska szkoła gry na skrzypcach”. Skomponował przeszło 200 utworów, m.in. walce, mazury, marsze, pieśni, kantaty, kilka mszy na orkiestrę i chór oraz muzykę do utworów scenicznych: „Flisacy”, „Noc świętojańska”, „Wigilia św. Andrzeja”.

W latach 1890 – 1910 uczył śpiewu w bocheńskim gimnazjum oraz w żeńskiej szkole wydziałowej. Żonaty z Adelajdą Joanną Drohorab, z którą miał syna Brunona. Zmarł 6 IX 1910 r. w Bochni.

na podstawie opracowania: Janina Kęsek, Jan Flasza „Cmentarze Bocheńskie – przewodnik historyczny”


Wybór tego nagrobka nie był przypadkowy, bowiem w tym roku obchodziliśmy 110. rocznicę śmierci Antoniego Langera oraz 140. rocznicę założenia przez niego orkiestry salinarnej.

Całość prac remontowych szacuje się na ok. 30 tysięcy złotych. W kosztach tych zawarto:

oczyszczenie metodą chemiczną i hydrodynamiczną,
odsolenie,
impregnacja wzmacniająca,
zabiegi izolacyjne,
rekonstrukcja detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego,
rekonstrukcja inskrypcji nagrobnych,
wymiana elementów z betonu na piaskowiec,
zabieg hydrofobizacji.
Jeśli zebrane środki przekroczą rzeczywiste koszty realizacji prac ratunkowych, nadwyżka przeznaczona zostanie na poczet prac przy kolejnych nagrobkach.

Po zeszłorocznej zbiórce z sukcesem zrealizowaliśmy kompleksowe prace remontowe przy kwaterze rodziny Piszów, które pozwoliły przywrócić jej dawny blask.

Jak możesz wesprzeć?

Wiemy, że ten rok dla większości z nas jest trudny, zarówno pod kątem troski o własne zdrowie, jak i kwestii ekonomicznych. Niemniej liczymy na Państwa otwarte serca i dołączenie do naszej wspólnej troski o groby tych, którzy zasłużyli się dla naszego miasta, a nie ma już ich rodzin, które byłyby w stanie wziąć ten ciężar na siebie.

Nie pozwólmy tym zabytkowym nagrobkom i pomnikom zniknąć z krajobrazu jednej z najpiękniejszych i najstarszych nekropolii!

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy do wsparcia!

Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »