Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Skarbonki na Cmentarzu Komunalnym w Bochni

Z inicjatywy Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej, umieszczono dwie skarbonki celem całorocznego zbierania środków finansowych na ratowanie cennych historycznie nagrobków.

Pierwsza z nich została zamontowana na bramie głównej od strony ulicy, Orackiej, a druga na bramie od strony ulicy Ofiar Katynia.

Niestety ze względów formalnych nie ma możliwości starania się o środki zewnętrzne na renowacje pomników, dlatego jedyną możliwością jest zbiórka publiczna do puszek i skarbonek, będąca kwestą permanentną, prowadzoną przez cały rok. Jej punktem kulminacyjnym jest zbiórka do puszek 1 i 2 listopada.

Każdy może być kwestarzem w tych dniach, wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (bochniacy.pl@gmail.com). W 2020 r. będzie to już XXVII edycja naszej kwesty.

Przez cały rok można udzielać wsparcia poprzez wpłaty na konto kwesty o numerze: 95 8591 0007 0080 0211 1054 0002, a teraz również i do skarbonek.

Stowarzyszenie Bochniaków wyraża gorące podziękowania Panu Janowi Balickiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni, Panu Wiesławowi Musze – kierownikowi szkolenia praktycznego oraz Panu Piotrowi Kukli za nieodpłatne wykonanie skarbonek.


Tekst, fot.: Patryk Salamon

Skarbonki zostały zamocowane na bramach wejściowych cmentarza od strony ul. Orackiej i Ofiar Katynia

Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »