Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Spotkanie z Jackiem Fairweatherem, autorem książki pt. Ochotnik – prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego


Honor żołnierza, niewiarygodna odwaga i samobójcza misja

We wrześniu 1940 roku do KL Auschwitz trafia Witold Pilecki. Przekroczywszy bramę z napisem „Arbeit macht frei”, staje się numerem 4859. Mundur polskiego oficera dobrowolnie zmienia na obozowy pasiak, by spełnić swą patriotyczną misję.

Pilecki tworzy ruch oporu, podczas gdy Niemcy przekształcają obóz koncentracyjny w machinę śmierci. W ludziach, dla których jedynym celem jest przetrwanie, budzi nadzieję i wolę walki. Jego raporty – będące dramatycznym wołaniem o pomoc z samego środka piekła na ziemi – wydostają się za druty obozu. Pomimo ich przerażającej treści ratunek jednak nie nadchodzi.

Czy zachodni świat mógł powstrzymać Holocaust?

Czy misja Pileckiego miała szansę powodzenia?

Ochotnik Jacka Fairweathera to opowieść o polskim bohaterze, oparta na nieznanych dotąd źródłach i relacjach świadków, o której powinien dowiedzieć się cały świat.

Książka należy do literatury faktu.

Każdy cytat i opis zdarzeń pochodzi z materiałów źródłowych: zeznań, wspomnień lub oficjalnych wywiadów. Większość z ponad dwóch tysięcy źródeł bibliograficznych, na których bazowałem podczas pracy, została wydana w językach polskim i niemieckim.

Autor Jack Fairweather (ur. 1978) jest brytyjskim pisarzem i dziennikarzem. Był korespondentem wojennym osadzonym w wojskach brytyjskich podczas inwazji na Irak w 2003 roku, a także szefem biura „The Daily Telegraph” w Bagdadzie, relacjonował wojnę w Afganistanie dla „The Washington Post”.

Za książkę A War of Choise został wyróżniony British Press Award, brytyjskim odpowiednikiem Nagrody Pulitzera oraz nagrodą Overseas Press Club.

„The Volunteer”, opowieść o Witoldzie Pileckim, wydana w 2019 r. w języku angielskim zdobyła nagrodę Costa Book a obecnie jest tłumaczona na 25 języków. W tym roku (2020) została wydana w języku polskim staraniem Wydawnictwa „Znak”

O postaci Witolda Pileckiego autor dowiedział się po raz pierwszy w 2011 roku, jego raport poznał w 2012 r. Od tego czasu prowadził żmudne przygotowania do napisania książki. W styczniu 2016 roku po raz gościł w Polsce, spotkał się wtedy z synem Pileckiego, Andrzejem, z którym nawiązał bardzo bliskie relacje.

W kwietniu 2016 roku gościliśmy autora również w Bochni, w Domu Bochniaków. Wtedy przebyliśmy część szlaku ucieczki Pileckiego przez Niepołomice, Bochnię do Wiśnicza.


27.04.2016 r. Nadleśnictwo Niepołomice

Jack Fairweather – autor „The Volunteer”

Wtedy spotkał się również z ś.p. Stanisławem Kobielą, który pracował nad cyklem artykułów publikowanych na łamach „Wiadomości Bocheńskich”, opisujących ucieczkę rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz do Bochni i Wiśnicza.


27.04.2016 – w Domu Bochniaków

W rezultacie, w 2018 roku ukazała się jego książka pt. „Ucieczka rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”Spotkanie tych dwóch autorów zaowocowało wymianą informacji i materiałów dotąd niepublikowanych, pomocnych w przedstawieniu realiów historycznych opisywanych wydarzeń.

Szczególną atencją darzy autor Ochotnika państwa: Marię Serafińską – Domańską i Stanisława Domańskiego gospodarzy Koryznówki w Wiśniczu Nowym – miejsca, gdzie po ucieczce ukrywał się Witold Pilecki i gdzie powstał jego pierwszy raport. Należy wspomnieć, że pod nazwiskiem ojca p. Marii – Tomasza Serafińskiego trafił do obozu, realizując swoją tajną misję.

O bohaterze rtm. Witoldzie Pileckim powinien dowiedzieć się cały świat. Nieczęsto się zdarza, że historyk z innego kraju pisze o sprawach Polski z taką kompetencją – w swojej recenzji pisze prof. dr hab. Marek Kornat z IH PAN.

Tym bardziej więc, zapraszamy na spotkanie a autorem Jackiem Fairwatherem, jego książka powinna zagościć w naszych domach, a postać jej bohatera powinna być wzorem postawy człowieka w trudnych czasach.


Tekst i zdjęcia: Stanisław Mróz

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »