Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA” – stanowisko Stowarzyszenia Bochniaków

W środę 2 września, w Domu Bochniaków gościliśmy burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego oraz zastępcę burmistrza Roberta Cerazego. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy naszego stowarzyszenia w związku z szeroką dyskusją medialną jaką wywołała petycja skierowana do Rady Miasta Bochni i burmistrza Bochni, będącą wyrazem zaniepokojenia mieszkańców Bochni sposobem realizacji rewitalizacji rynku oraz apelem o posadzenie dookoła rynku drzew.

Pan Robert Cerazy szeroko omówił sposób i jakość zaplanowanych nasadzeń bylin, krzewów i drzew w obrębie rewitalizowanej powierzchni rynku, prezentując przygotowany graficzny plan z lokalizacją rodzajów zieleni, a następnie ustosunkował się do pytań członków Zarządu, dotyczących tematu.

Zwrócono uwagę na tymczasową przewlekłość wykonywanych prac i na niedogodności komunikacyjne. Brak również dostatecznej komunikacji społecznej, co powoduje mnogość pytań, wątpliwości, nawet obaw co do trafności niektórych rozwiązań.

Wg. przedstawicieli ratusza miejskiego opóźnienia min. wynikają głównie z archeologicznych przesłanek, gdyż historia naszego miasta sięga okresu średniowiecza.

Stowarzyszeniu zależy na wyglądzie miasta stąd ingerencja w realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Tężnia solankowa na Plantach jest również efektem wypracowanego kompromisu między władzami miasta a Stowarzyszeniem. Stała się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Bochni, gdyż rozszerza ofertę kuracyjno -uzdrowiskową miasta.

Zarząd Główny


Za zgodą burmistrza poniżej prezentujemy część planu rewitalizacji rynku z uwzględnieniem nasadzeń roślinności.


Wersja o lepszej jakości do ściągnięcia TUTAJ.


Realizowany projekt zieleni wokół rynku w Bochni

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »