Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA” – stanowisko Stowarzyszenia Bochniaków

W środę 2 września, w Domu Bochniaków gościliśmy burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego oraz zastępcę burmistrza Roberta Cerazego. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy naszego stowarzyszenia w związku z szeroką dyskusją medialną jaką wywołała petycja skierowana do Rady Miasta Bochni i burmistrza Bochni, będącą wyrazem zaniepokojenia mieszkańców Bochni sposobem realizacji rewitalizacji rynku oraz apelem o posadzenie dookoła rynku drzew.

Pan Robert Cerazy szeroko omówił sposób i jakość zaplanowanych nasadzeń bylin, krzewów i drzew w obrębie rewitalizowanej powierzchni rynku, prezentując przygotowany graficzny plan z lokalizacją rodzajów zieleni, a następnie ustosunkował się do pytań członków Zarządu, dotyczących tematu.

Zwrócono uwagę na tymczasową przewlekłość wykonywanych prac i na niedogodności komunikacyjne. Brak również dostatecznej komunikacji społecznej, co powoduje mnogość pytań, wątpliwości, nawet obaw co do trafności niektórych rozwiązań.

Wg. przedstawicieli ratusza miejskiego opóźnienia min. wynikają głównie z archeologicznych przesłanek, gdyż historia naszego miasta sięga okresu średniowiecza.

Stowarzyszeniu zależy na wyglądzie miasta stąd ingerencja w realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Tężnia solankowa na Plantach jest również efektem wypracowanego kompromisu między władzami miasta a Stowarzyszeniem. Stała się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Bochni, gdyż rozszerza ofertę kuracyjno -uzdrowiskową miasta.

Zarząd Główny


Za zgodą burmistrza poniżej prezentujemy część planu rewitalizacji rynku z uwzględnieniem nasadzeń roślinności.


Wersja o lepszej jakości do ściągnięcia TUTAJ.


Realizowany projekt zieleni wokół rynku w Bochni

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »