Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA” – stanowisko Stowarzyszenia Bochniaków

W środę 2 września, w Domu Bochniaków gościliśmy burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego oraz zastępcę burmistrza Roberta Cerazego. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy naszego stowarzyszenia w związku z szeroką dyskusją medialną jaką wywołała petycja skierowana do Rady Miasta Bochni i burmistrza Bochni, będącą wyrazem zaniepokojenia mieszkańców Bochni sposobem realizacji rewitalizacji rynku oraz apelem o posadzenie dookoła rynku drzew.

Pan Robert Cerazy szeroko omówił sposób i jakość zaplanowanych nasadzeń bylin, krzewów i drzew w obrębie rewitalizowanej powierzchni rynku, prezentując przygotowany graficzny plan z lokalizacją rodzajów zieleni, a następnie ustosunkował się do pytań członków Zarządu, dotyczących tematu.

Zwrócono uwagę na tymczasową przewlekłość wykonywanych prac i na niedogodności komunikacyjne. Brak również dostatecznej komunikacji społecznej, co powoduje mnogość pytań, wątpliwości, nawet obaw co do trafności niektórych rozwiązań.

Wg. przedstawicieli ratusza miejskiego opóźnienia min. wynikają głównie z archeologicznych przesłanek, gdyż historia naszego miasta sięga okresu średniowiecza.

Stowarzyszeniu zależy na wyglądzie miasta stąd ingerencja w realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Tężnia solankowa na Plantach jest również efektem wypracowanego kompromisu między władzami miasta a Stowarzyszeniem. Stała się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Bochni, gdyż rozszerza ofertę kuracyjno -uzdrowiskową miasta.

Zarząd Główny


Za zgodą burmistrza poniżej prezentujemy część planu rewitalizacji rynku z uwzględnieniem nasadzeń roślinności.


Wersja o lepszej jakości do ściągnięcia TUTAJ.


Realizowany projekt zieleni wokół rynku w Bochni

Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »