Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Uroczystość w Uszwi z okazji 100 rocznicy śmierci ppor. Jana Zydronia (1898-1920)

18 lipca b.r. w Uszwi miała miejsce niecodzienna uroczystość, dla uczczenia pamięci bohatera wojny bolszewickiej ppor. Jana Zydronia w 100 -lecie Jego śmierci.

W Uroczystości, przygotowanej przez Rodzinę ś.p. Jana Zydronia udział wzięli mieszkańcy Uszwi oraz zaproszeni goście : wójt gminy Gnojnik i sołtys Uszwi, przedstawiciele OSP z pocztem sztandarowym, nauczyciele oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – prezes Stowarzyszenia Zofia Sitko i redaktor Wiadomości Bocheńskich Janina Kęsek.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Floriana w Uszwi odprawionej przez proboszcza ks. prałata Jana Kudłacza. Jeszcze przed rozpoczęciem mszy św. siostrzenica ppor. Jana Zydronia p. Zofia Długołęcka przypomniała zebranym życiorys Bohatera.

Ks. Proboszcz w wygłoszonej homilii podkreślił zasady jakie panowały w katolickiej rodzinie Jana i Heleny Zydroniów: Bóg – Honor – Ojczyzna, według których wychowywano dzieci.

Drugim punktem programu było poświęcenie symbolicznej tablicy, upamiętniającej ś.p. ppor. Jana Zydronia, umieszczonej na grobie jego Rodziców na uszewskim cmentarzu. Ppor. Jan Zydroń poległ 23 lipca 1920 r. w walkach z bolszewikami u wzgórza na północ od m. Wołpy. Jego szczątki znajdują się w Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafii św. Jana Chrzciciela w Wołpie (obecnie na Białorusi).

Tu, na cmentarzu w Uszwi, przemawiały panie Krystyna Bartys i Zofia Długołęcka, podkreślając intencje, jakie kierowały Rodziną fundującą tę tablicę w jego rodzinnej miejscowości. Przemawiał też wójt gminy Gnojnik p. Sławomir Paterak i sołtys Uszwi p. Stanisław Cebula.

Kolejnym punktem programu było spotkanie rodzinne przy wspólnym obiedzie w Sali Domu Strażaka w Uszwi. Po obiedzie  panowie z grupy teatralnej działającej przy Świetlicy Wiejskiej w Uszwi pod kierunkiem p. Jakuba Toty, odśpiewali Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego oraz kilka pieśni legionowych.

Panie: Lucyna Wnęk, Teresa Czesak oraz Anna Bartys, przygotowały prezentację slajdów, obrazujących rodzinę Zydroniów oraz rodzinną miejscowość – środowisko, w którym wzrastał przyszły Bohater. Były też spontaniczne wypowiedzi do mikrofonu, przedstawicieli Rodziny i zaproszonych gości.

Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej p. Zofia Sitko, opierając się na swoim doświadczeniu pedagogicznym zauważyła, że uczniowie łatwiej przyjmują fakty historyczne, jeżeli uświadomi się im, że powstania czy wojny również rozgrywały się w znanych im miejscach, a Bohaterowie, to nie tylko pomnikowe postacie, ale też krewni, przyjaciele, sąsiedzi, ich dziadków czy pradziadków.

Redaktor Wiadomości Bocheńskich Janina Kęsek wyraziła uznanie Rodzinie ppor. Jana Zydronia, że z takim pietyzmem przechowała w rodzinnym archiwum wszelkie pamiątki, fotografie, listy i dokumenty poległego Bohatera. Pamięć o nim kultywuje już czwarte pokolenie przekazując ją dzieciom i wnukom. Jest to piękna i godna naśladowania tradycja.

Pan Roman Śledź wnuk siostry ppor. Jana Zydronia Józefy Brzeskiej, niezwykle aktywny w zorganizowanie tej Uroczystości, przygotował album Ppor Jan Zydroń. Uszewski bohater walk o Niepodległą w latach 1914 – 1920. Rodzina i zaproszeni goście zostali obdarowami tym pięknym, bogato i ilustrowanym albumem.

Pan Roman jest też autorem artykułu Spłacić dług tej ziemi kochanej (…), który opublikowaliśmy w numerze 3 (125) 2020 Wiadomości Bocheńskich. Zachęcamy do lektury.


tekst: Janina Kęsek

zdjęcia: Marek BiałkaSpotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »