Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 2(120) Wiadomości Bocheńskich

Szanowni Czytelnicy! W sprzedaży ukazał się nowy, 2 (120) numer „Wiadomości Bocheńskich”.

Na okładce fotografia kaplicy „Pod Lipami″ w Rozdzielu Dolnym wykonana przez Jana Parucha.

Kapliczki i krzyże przydrożne są trwale związane z Bocheńszczyzną, dobitnie możemy się o tym przekonać, wędrując szlakami Rozdziela Dolnego… Do najstarszych i najcenniejszych obiektów pamięci o ubiegłych czasach należy Kaplica Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przez miejscowych nazwana kaplicą „Pod Lipami″, a sięgająca swoją historią do czasów rabacji galicyjskiej″. Pisze o niej Katarzyna Niewidok.

W lipcu 2019 r. mija 60 lat od uroczystego otwarcia Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Swoimi refleksjami na 60-lecie działalności muzeum dzieli się Janina Kęsek – długoletni kustosz tej palcówki. Jest to również okazja do przekazania na ręce dyrektora Jana Flaszy i zespołu pracowników muzeum gratulacji i podziękowań za wszystkie działania, które mają na celu popularyzowanie wiedzy i Bochni i ziemi bocheńskiej, ich prehistorii i historii, kulturze ludowej tego regionu i jego środowisku artystycznym.

W tym roku mija również 25 lat od powstania Towarzystwa Miłośników Zarzecza – miejscowości, której już nie ma, zniknęła zalana wodami sztucznego jeziora z Zaporą Goczałkowicką w 1954 r. Wysiedlono wtedy ponad 3 000 mieszkańców tej największej wówczas w Polsce wsi. Jej mieszkańcy rozproszeni po okolicznych miejscowościach i po całej Polsce kultywują pamięć o swojej przeszłości. Na ręce pani Grażyny Uchyła-Godziek Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przekazuje serdeczne rocznicowe gratulacje i życzenia powodzenia na dalsze lata w spełnianiu pięknej idei łączenia ludzi mających w sercu pamięć i miłość do miejsca „skąd nasz ród″.

Uchwałą Sejmu RP, rok 2019 został ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki. Stało się tak dla uczczenia 200. rocznicy urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, a nade wszystko twórcy polskiej opery narodowej. Sylwetkę znamienitego artysty przedstawia Michalina Pięchowa w artykule „Stanisław Moniuszko″.

7 czerwca br. minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisława Kobieli, wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Wspomnieniami o nim dzieli się p. Roman Kucharski. Natomiast Teresa Całka przedstawiła postać zmarłej 9 kwietnia 2019 r. Olgi Chylowej w artykule „Wspomnienie o Pani Profesor Oldze Chylowej″.

Kontynuując wspomnienia – tym razem o Bochni swojego dzieciństwa – dzieli się z Czytelnikami p. Romana Elżbieta Janosz w artykule „ Moje potyczki z pamięcią″.

Maj, to również wspomnienie bohaterstwa polskich żołnierzy spod Monte Cassino. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę tej zwycięskiej bitwy. Nie wszyscy wiedzą, że w bitwie brało udział ponad sto osób z Bochni i powiatu bocheńskiego. Wspomina o nich Janina Kęsek w swoim artykule „Pamięć o bohaterach – w 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino″.

Roman Kucharski prezentuje wyniki swoich badań historycznych w artykule „Przyczynek do poznania dawnych dziejów wsi Baczków″.

Ewelina Mroczek zachęca do przeczytania publikacji, w której zebrano wszystkie wypowiedzi uczestników, wygłoszone 28 września 2019 r., podczas konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pamiątek po Janie Matejce w Nowym Wiśniczu „Wizja historyczna w służbie narodu – 140 lat historii obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem″. Należy podkreślić zaangażowanie i wielki wkład pracy Marii Serafińskiej – Domańskiej, która zorganizowała konferencję, jak również współredagowała publikację.

„Bocheńskie echa Grunwaldu″ to kolejny na naszych łamach artykuł Janusza Paproty, który tym razem przedstawia wkład mieszkańców ziemi bocheńskiej w zwycięstwo pod Grunwaldem, ale również w świętowanie rocznic tego wydarzenia.

Czy jesteście Państwo zainteresowani jak postrzegali nas, mieszkańców Bochni, obcy, których do Bochni rzuciła wojenna zawierucha? Jedną z takich postaci był czeski lekarz dr Józef Svitil. Pracował w szpitalu wojskowym w Bochni w latach I wojny światowej, a kwaterę przydzielono mu w domu Stanisława Fischera. Co z tego wynikło przeczytamy we fragmencie jednej ze swoich książek pt. „Pod peruli Bileho Orla″. Publikował pod pseudonimem „Jan Karnik″. Do druku opracowała Janina Kęsek.

Kazimierz Taczanowski przedstawia nieznane fakty z działalności ppłk. Jana Słuszkiewicza. Tym razem w artykule pt. „Legia Mocarstwowa ppłk. Jana Słuszkiewicza″ przedstawia Słuszkiewicza jako pierwszego regimentarza Legii Mocarstwowej na województwo poznańskie w latach 30-tych XX w.

W Kąciku Poezji wiersz Kazimierza Musiała „Tu jest nasze miejsce″, a „Wspomnienia przyrodnika z Wenezueli z lat 1978-1979″ Jana Krystyna Pinowskiego przenoszą nas do stanu Apure w Wenezueli, do rejonu hodowli kapibar.

W dalszej części znajdziemy kalendarium z działalności Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, naszego oddziału w Krakowie „Krakus″ oraz działalności Teatru Artystokrackiego.

Redakcja gratuluje kol. Zofii Sitko wyboru na stanowisko prezesa Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia i życzy owocnej współpracy i sukcesów w kierowaniu organizacją z trwałym dorobkiem, ważną w środowisku dla naszego miasta i ziemi bocheńskiej.

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »