Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 2(120) Wiadomości Bocheńskich

Szanowni Czytelnicy! W sprzedaży ukazał się nowy, 2 (120) numer „Wiadomości Bocheńskich”.

Na okładce fotografia kaplicy „Pod Lipami″ w Rozdzielu Dolnym wykonana przez Jana Parucha.

Kapliczki i krzyże przydrożne są trwale związane z Bocheńszczyzną, dobitnie możemy się o tym przekonać, wędrując szlakami Rozdziela Dolnego… Do najstarszych i najcenniejszych obiektów pamięci o ubiegłych czasach należy Kaplica Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przez miejscowych nazwana kaplicą „Pod Lipami″, a sięgająca swoją historią do czasów rabacji galicyjskiej″. Pisze o niej Katarzyna Niewidok.

W lipcu 2019 r. mija 60 lat od uroczystego otwarcia Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Swoimi refleksjami na 60-lecie działalności muzeum dzieli się Janina Kęsek – długoletni kustosz tej palcówki. Jest to również okazja do przekazania na ręce dyrektora Jana Flaszy i zespołu pracowników muzeum gratulacji i podziękowań za wszystkie działania, które mają na celu popularyzowanie wiedzy i Bochni i ziemi bocheńskiej, ich prehistorii i historii, kulturze ludowej tego regionu i jego środowisku artystycznym.

W tym roku mija również 25 lat od powstania Towarzystwa Miłośników Zarzecza – miejscowości, której już nie ma, zniknęła zalana wodami sztucznego jeziora z Zaporą Goczałkowicką w 1954 r. Wysiedlono wtedy ponad 3 000 mieszkańców tej największej wówczas w Polsce wsi. Jej mieszkańcy rozproszeni po okolicznych miejscowościach i po całej Polsce kultywują pamięć o swojej przeszłości. Na ręce pani Grażyny Uchyła-Godziek Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przekazuje serdeczne rocznicowe gratulacje i życzenia powodzenia na dalsze lata w spełnianiu pięknej idei łączenia ludzi mających w sercu pamięć i miłość do miejsca „skąd nasz ród″.

Uchwałą Sejmu RP, rok 2019 został ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki. Stało się tak dla uczczenia 200. rocznicy urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, a nade wszystko twórcy polskiej opery narodowej. Sylwetkę znamienitego artysty przedstawia Michalina Pięchowa w artykule „Stanisław Moniuszko″.

7 czerwca br. minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisława Kobieli, wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Wspomnieniami o nim dzieli się p. Roman Kucharski. Natomiast Teresa Całka przedstawiła postać zmarłej 9 kwietnia 2019 r. Olgi Chylowej w artykule „Wspomnienie o Pani Profesor Oldze Chylowej″.

Kontynuując wspomnienia – tym razem o Bochni swojego dzieciństwa – dzieli się z Czytelnikami p. Romana Elżbieta Janosz w artykule „ Moje potyczki z pamięcią″.

Maj, to również wspomnienie bohaterstwa polskich żołnierzy spod Monte Cassino. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę tej zwycięskiej bitwy. Nie wszyscy wiedzą, że w bitwie brało udział ponad sto osób z Bochni i powiatu bocheńskiego. Wspomina o nich Janina Kęsek w swoim artykule „Pamięć o bohaterach – w 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino″.

Roman Kucharski prezentuje wyniki swoich badań historycznych w artykule „Przyczynek do poznania dawnych dziejów wsi Baczków″.

Ewelina Mroczek zachęca do przeczytania publikacji, w której zebrano wszystkie wypowiedzi uczestników, wygłoszone 28 września 2019 r., podczas konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pamiątek po Janie Matejce w Nowym Wiśniczu „Wizja historyczna w służbie narodu – 140 lat historii obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem″. Należy podkreślić zaangażowanie i wielki wkład pracy Marii Serafińskiej – Domańskiej, która zorganizowała konferencję, jak również współredagowała publikację.

„Bocheńskie echa Grunwaldu″ to kolejny na naszych łamach artykuł Janusza Paproty, który tym razem przedstawia wkład mieszkańców ziemi bocheńskiej w zwycięstwo pod Grunwaldem, ale również w świętowanie rocznic tego wydarzenia.

Czy jesteście Państwo zainteresowani jak postrzegali nas, mieszkańców Bochni, obcy, których do Bochni rzuciła wojenna zawierucha? Jedną z takich postaci był czeski lekarz dr Józef Svitil. Pracował w szpitalu wojskowym w Bochni w latach I wojny światowej, a kwaterę przydzielono mu w domu Stanisława Fischera. Co z tego wynikło przeczytamy we fragmencie jednej ze swoich książek pt. „Pod peruli Bileho Orla″. Publikował pod pseudonimem „Jan Karnik″. Do druku opracowała Janina Kęsek.

Kazimierz Taczanowski przedstawia nieznane fakty z działalności ppłk. Jana Słuszkiewicza. Tym razem w artykule pt. „Legia Mocarstwowa ppłk. Jana Słuszkiewicza″ przedstawia Słuszkiewicza jako pierwszego regimentarza Legii Mocarstwowej na województwo poznańskie w latach 30-tych XX w.

W Kąciku Poezji wiersz Kazimierza Musiała „Tu jest nasze miejsce″, a „Wspomnienia przyrodnika z Wenezueli z lat 1978-1979″ Jana Krystyna Pinowskiego przenoszą nas do stanu Apure w Wenezueli, do rejonu hodowli kapibar.

W dalszej części znajdziemy kalendarium z działalności Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, naszego oddziału w Krakowie „Krakus″ oraz działalności Teatru Artystokrackiego.

Redakcja gratuluje kol. Zofii Sitko wyboru na stanowisko prezesa Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia i życzy owocnej współpracy i sukcesów w kierowaniu organizacją z trwałym dorobkiem, ważną w środowisku dla naszego miasta i ziemi bocheńskiej.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »