Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Spotkanie opłatkowe u Bochniaków

29 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:  ks. dr Marek Mierzyński z parafii pw. św. Mikołaja, Stefan Kolawiński – Burmistrz Bochni, Bogdan Kosturkiewicz – Przewodniczący Rady Miasta Bochni, radni miejscy Łucja Satoła-Tokarczyk, Edward Dźwigaj, Bogusław Dźwigaj, przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Halina Mucha – Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana Oddział w Bochni, Barbara i Jacek Nikorowiczowie – Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Grażyna Rzepka-Płachta i Bartłomiej Gogola – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni, Jadwiga Duda – prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” wraz z mężem, przedstawiciele Oddziałów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej:  p. Irena Bieniek, Justyna Kozicka, Maria Łenyk i Tadeusz Jodłowski z Oddziału Krakowskiego, Stanisław Domański, Barbara i Waldemar Klasa, Mieczysław Tworzydło i Waldemar Krakowski z Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, sympatycy naszego Stowarzyszenia p. dr Elżbieta Wenda, prof. dr hab. Zdzisław Gajda z Collegium Medicum UJ, chór „Bocheńska Lutnia” z byłą kier. Sylwią Klejdysz oraz członkowie i Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia.

Przybyłych gości powitali, wiceprezes Jan Paluch i Prezes Oddziału Bocheńskiego Dorota Korta, po czym zaprosili do wspólnego śpiewania kolęd wraz z naszym chórem „Bocheńska Lutnia”. Koncert prowadził Bogdan Dźwigaj przy akompaniamencie Stanisława Domańskiego.

Ewangelię odczytał i modlitwę poprowadził ks. dr Marek Mierzyński. Po poświęceniu opłatków przekazał życzenia dla wszystkich obecnych i ich rodzinom w imieniu proboszcza parafii kan. Ryszarda Podstołowicza. Bogdan Dźwigaj i Grażyna Adamiec odczytali życzenia, jakie nadeszły pocztą. Odczytano również życzenia od p. Cecylii Dźwigaj, która nie mogła być obecna z nami : Dziękuję za zaproszenie, za przesłane kartki świąteczne, za wszelkie słowa otuchy i życzenia przekazywane przez rodzinę. Przesyłane pozdrowienia i słowa otuchy dają siłę i nadzieję na spotkanie w Stowarzyszeniu. Chciałabym tą drogą, złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego roku.

Z noworocznymi życzeniami dla zebranych i ich rodzin wystąpił burmistrz Bochni Stefan Kolawiński. W swojej wypowiedzi wyraził ubolewanie z powodu utrudnień wynikających z rozpoczęcia robót związanych z rewitalizacją rynku i pobliskich ulic. Prosił jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość dla inwestycji przygotowywanej od kilku lat, którą wreszcie udaje się realizować. Dla państwa tutaj obecnych i państwa rodzin składam życzenia szczęśliwego Nowego Roku. Roku, który będzie bardziej dostatni od tego, który był, dostatniego roku który przyniesie wiele dobrych rozwiązań, który będzie pomyślny dla naszej Małej Ojczyzny – Bochni i ale i całej Ojczyzny – Polski, obchodzącej w kończącym się roku 100 lecie niepodległości… Wszystkim dookoła abyśmy w sposób, który wynika z przesłania Świąt Bożego Narodzenia, byli dla siebie bardziej troskliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej dostrzegający drugiego człowieka…

P. Barbara Nikorowicz -Vive-Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UJ swoje życzenia noworoczne oparła na słowach austriackiego poety Reine Marii Rilkego: Otwórzcie swoje serca i wpuśćcie w nie światło cudowności, ponieważ anioły są wśród nas!

P. Krystyna Dziurdzia przekazała życzenia cytując słowa piosenki: …Niech zapłonie śnieg lodowo-zielonych rzek, niech zabiją wszystkie dzwony świata, człowiek się z niebem dziś zbratał, aż po wieków wiek. I tego zbratania życzę wszystkim w imieniu Stowarzyszenia Artystyczna Dolina Raby.

Podczas koncertu zaintonowana została również „Kolęda dla nieobecnych” jako wspomnienie tych, którzy z naszych szeregów odeszli na „wieczny spoczynek”, a szczególnie ś.p. Stanisława Kobieli naszego Prezesa ZG Stowarzyszenia.

Po wystąpieniach kontynuowano śpiewanie kolęd, a następnie rozdano opłatki i wszyscy wzajemnie łamiąc się nimi składali sobie wzajemnie życzenia. Przy herbacie i poczęstunku miło płynął czas na rozmowach i śpiewaniu przy akompaniamencie pianina oraz…ukulele. Jeden z naszych gości – Bartłomiej Gogola przyniósł ze sobą ten instrument, którego dźwięki wzbogaciły nastrój kolędowania. 

Pragniemy wszystkim podziękować za udział w spotkaniu opłatkowym oraz za wkład pracy w jego przygotowanie. Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!

Tekst i zdjęcia: Stanisław Mróz

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »