Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

72. rocznica śmierci gen. Leopolda Okulickiego

24 grudnia 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zapalili znicze pod pomnikiem gen. Leopolda Okulickiego oddając mu hołd w 72. rocznicę śmierci.

Okoliczności śmierci gen. Leopolda Okulickiego nie są jasne do dzisiaj. W 1956 r. Szwedzki Czerwony Krzyż został poinformowany przez władze sowieckie, że Okulicki zmarł na skutek paraliżu i ataku serca 24 grudnia 1946 r., a jego zwłoki spopielono. Była to reakcja na międzynarodową kampanię pod hasłem uzyskania informacji o skazańcach z 21 czerwca 1945 r.

Sama data śmierci zdaje się nie budzić wątpliwości. Jest możliwe, że Okulicki miał atak serca lub został sparaliżowany, z pewnością jego stan zdrowia mógł się pogorszyć na skutek drugiego barbarzyńskiego śledztwa. Z drugiej jednak strony, wszystkie relacje z procesu moskiewskiego, jak również styl wystąpień Okulickiego na tym procesie, sugerują, że był on wówczas, obok Zbigniewa Stypułkowskiego, w najlepszej formie psychicznej i fizycznej spośród polskich przywódców.

Jeden ze skazanych w tym procesie, Adam Bień, widział Okulickiego w pełni sił w więzieniu na Łubiance w wigilię 1946 r. Z jego relacji wynika, że generał został wyprowadzony w tym dniu z celi 62 – prawdopodobnie na egzekucję.

Śmierć Okulickiego przypadła na okres akcji masowej likwidacji więźniów politycznych w ZSRR. Pewności chyba nie będzie można uzyskać już nigdy. Nagły śmiertelny atak choroby jako przyczyna śmierci Okulickiego jest prawdopodobny w takim samym stopniu, jak egzekucja dokonana w podziemiach Łubianki przez oprawców z NKWD – zazwyczaj skazańca brało pod ręce dwóch strażników, a trzeci zabijał go strzałem pistoletowym w tył głowy.

Niezależnie od okoliczności śmierci generał Leopold Okulicki stał się ofiarą zbrodni sowieckich.

Szerzej: Janusz Kurtyka, Jacek Pawłowicz w: https://okulicki.ipn.gov.pl/

Pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy

Nie ustają działania pomocowe dla Ukrainy. Po akcjach pomocowych dla ludności cywilnej uciekającej z terenów ogarniętych wojną, teraz nasza pomoc (wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bocheńska) skupia się na Siłach Zbrojnych Ukrainy, które od 24 lutego bohatersko walczą

Czytaj więcej »

Dotacja od Starostwa

Na początku kwietnia w ramach konkursu ofert otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Bochni dotację w wysokości 8 tysięcy zł na działalność Teatru Artystokrackiego w 2022 r. W piątek w gmachu Starostwa odbyło się uroczyste wręczenie promes finansowych przez członków Zarządu Powiatu Bocheńskiego:

Czytaj więcej »