Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 2/116/2018 „Wiadomości Bocheńskich”

W sprzedaży znajduje się kolejny numer 116 Wiadomości Bocheńskich – Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Jest to 2 numer w 30 –tym roku wydawania tego pisma.

Niezwykle bolesną dla nas, członków stowarzyszenia i dla redakcji była niespodziewana i nagła śmierć Prezesa Stowarzyszenia i Redaktora Naczelnego naszego pisma – Stanisława Kobieli. Strata to niepowetowana, zwłaszcza, że planowaliśmy przecież szereg przedsięwzięć wydawniczych, redaktor naczelny miał wiele pomysłów, które trudno będzie nam zrealizować, wielu zapewne zrealizować bez Stanisława niepodobna.

Pogrzeb Stanisława Kobieli zgromadził wielu jego przyjaciół, współpracowników, sympatyków – wydarzenie to już przeszło do historii. Pierwszą część numeru poświęciliśmy temu wydarzeniu. Zamieściliśmy zdjęcia, homilię pogrzebową ks. prałata Jana Nowakowskiego, wspomnienie o prezesie „Kiedy był z nami…”, mowy pogrzebowe oraz poezje żony śp. Stanisława – Haliny Kobielowej.

W dalszej części pisma znajdziecie Państwo kontynuacje artykułów rozpoczętych w poprzednich numerach. I tak, znajdziemy drugą część niepublikowanej jeszcze relacji Stanisława Fischera pt. „Moskale w Bochni w roku 1914”. Odczytania rękopisu podjęła się Janina Kęsek, które podjęła się również kierować naszym zespołem redakcyjnym. Kolejnym artykułem jest druga część ciekawej historii Włodzimierza Białka, absolwenta bocheńskiego gimanzjum z roku 1933. Historia ta jest wspomnieniem córki bohatera, Nicholi Lawton, mieszkającej w Anglii, w miejscowości Rye w East Sussex. Część druga opisuje lata wojny i okupacji i dalsze dzieje jej ojca por. Włodzimierza Białka, żołnierza ZWZ – AK, walczącego z Niemcami, Ukraińcami i Sowietami w rejonie Lwowa.

Michalina Pięch jest autorką artykułu „Pieśń nadziei”, traktującego o pieśni legionów polskich we Włoszech – Mazurka Dąbrowskiego i jego roli w podtrzymywaniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów i w walkach o utraconą wolność. Pieśń legionistów a dzisiaj hymn narodowy wyzwala w nas uczucia patriotyzmu, łączy wszystkich Polaków w kraju i za granicą, jest trwałym znamieniem tożsamości, honoru, dumy i godności narodu polskiego.

Felicja Wieczorek, w artykule „Tu zbiegały się niegdyś zaborów granice”, dzieli się z czytelnikami refleksjami ze spaceru w rejon Trójkąta Trzech Cesarzy, u zbiegu Czarnej i Białej Przemszy, gdzie w okresie 1846-1915 stykały się granice trzech naszych zaborców, najpotężniejszych mocarstw ówczesnej Europy: Prus, Austrii i Rosji.

Dr Maciej Kijowski z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, jest autorem ciekawej historii próby sprowadzenia prochów Kazimierza Brodzińskiego do Królówki. Działania te podejmowane były w 1948 r. Punktem wyjścia do refleksji na ten temat są nieznane wcześniej dokumenty pochodzące z zasobów Archiwum Rady Ministrów.

Aleksander Rataj kreśli historię urodzonego w Uściu Solnym majora Jana Rataja, legionisty, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, senatora, doktora praw.

Jan Pinowski kontynuuje relację ze spotkań, z polskimi misjonarzami w Amazonii Wenezuelskiej.

74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego skłania do refleksji nad poległymi lotnikami niosącymi pomoc powstańcom. O tym, w krótkim artykule Krzysztofa Wątroby „Siedmiu z Halifaxa”.

W działach: BochnianaKronika znajdziemy informacje o wydarzeniach, w których braliśmy udział, o ciekawych pozycjach wydawniczych historii regionalnej. A na koniec – kolejna część wspomnień Marii Musiał pt. „Mój Kazachstan”.

Pragniemy zwrócić się do Państwa Czytelników, naszych współpracowników, przyjaciół i sympatyków do podzielenia się z nami swoimi refleksjami i wspomnieniami o Stanisławie Kobieli. Wspomnienia te i reflescje będziemy gromadzić i w rocznicę Jego śmierci pragniemy wydać numer Wiadomości Bocheńskich Jemu poświęcony bo:

„Nie powinniśmy odejść z tej ziemi

nie zostawiając śladów,

które polecać będą naszą pamięć potomności”

                                                            Napoleon Bonaparte

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »