Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

XXIV Kwesta na ratowanie zabytkowych pomników, na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej oraz Cmentarzu św. Rozalii przy ul. Windakiewicza w Bochni

W dniach 1 i 2 listopada 2017 r. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przeprowadziło XXIV kwestę na bocheńskim Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej. Zbiórka przeznaczona jest na ratowanie zabytkowych pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej oraz cmentarza św. Rozalii przy u. Windakiewicza.

W dwudniowej kweście uczestniczyli działacze naszego Stowarzyszenia, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego,  radni Rady Miejskiej, członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Bochni, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Stowarzyszenia Partnerskiego Bochnia-Saarlouis oraz sympatycy naszego Stowarzyszenia. Nasi koledzy z grupy rekonstrukcyjnej, podobnie jak w zeszłym roku, dodali „kolorytu” zbiórce, występując w mundurach II Brygady Legionów Polskich. Jak widać, wokół idei ważnych dla naszej społeczności udaje się zgromadzić wolontariuszy bez względu na poglądy, przekonania, czy przynależność organizacyjną.

W kwestowanie zaangażowanych było około 100 osób. Pomimo zmiennej aury, odwiedzający cmentarz wykazali niezwykłą hojność.

W wyniku kwesty zebraliśmy kwotę 7363,24 zł, tj. kwotę wyższą o 680,16 zł od zebranej w zeszłym roku.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a także tym, którzy kwestowali.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że można również składać datki na nasze konto  bankowe z przeznaczeniem na ratowanie zabytków cmentarza.

Wpłat należy dokonywać na konto: 95 8591 0007 0080 0211 1054 0002 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie Oddział Bochnia z dopiskiem: Zbiórka na ratowanie zabytkowych pomników na Cmentarzu Komunalnym w Bochni ul. Oracka i na Cmentarzu św. Rozalii ul. Windakiewicza w Bochni.

Zabytków wymagających renowacji na obu cmentarzach z roku na rok przybywa. Obecnie udało się nam odrestaurować nagrobek Władysława Bitchana. Obok znajdują się niszczejące nagrobki rodziny bocheńskich drukarzy – Piszów. Mamy nadzieję, z zebranych datków w kweście jak również darowizn uda się zgromadzić środki na ich renowację. Być może, uda się połączyć siły naszej kwesty ze środkami, jakie mogłaby przeznaczyć na ten cel Rada Miasta Bochni. O wyborze kolejnego nagrobka do renowacji poinformujemy Państwa Czytelników niezwłocznie. 

Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »