Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

XXIV Kwesta na ratowanie zabytkowych pomników, na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej oraz Cmentarzu św. Rozalii przy ul. Windakiewicza w Bochni

W dniach 1 i 2 listopada 2017 r. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przeprowadziło XXIV kwestę na bocheńskim Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej. Zbiórka przeznaczona jest na ratowanie zabytkowych pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej oraz cmentarza św. Rozalii przy u. Windakiewicza.

W dwudniowej kweście uczestniczyli działacze naszego Stowarzyszenia, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego,  radni Rady Miejskiej, członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Bochni, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Stowarzyszenia Partnerskiego Bochnia-Saarlouis oraz sympatycy naszego Stowarzyszenia. Nasi koledzy z grupy rekonstrukcyjnej, podobnie jak w zeszłym roku, dodali „kolorytu” zbiórce, występując w mundurach II Brygady Legionów Polskich. Jak widać, wokół idei ważnych dla naszej społeczności udaje się zgromadzić wolontariuszy bez względu na poglądy, przekonania, czy przynależność organizacyjną.

W kwestowanie zaangażowanych było około 100 osób. Pomimo zmiennej aury, odwiedzający cmentarz wykazali niezwykłą hojność.

W wyniku kwesty zebraliśmy kwotę 7363,24 zł, tj. kwotę wyższą o 680,16 zł od zebranej w zeszłym roku.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a także tym, którzy kwestowali.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że można również składać datki na nasze konto  bankowe z przeznaczeniem na ratowanie zabytków cmentarza.

Wpłat należy dokonywać na konto: 95 8591 0007 0080 0211 1054 0002 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie Oddział Bochnia z dopiskiem: Zbiórka na ratowanie zabytkowych pomników na Cmentarzu Komunalnym w Bochni ul. Oracka i na Cmentarzu św. Rozalii ul. Windakiewicza w Bochni.

Zabytków wymagających renowacji na obu cmentarzach z roku na rok przybywa. Obecnie udało się nam odrestaurować nagrobek Władysława Bitchana. Obok znajdują się niszczejące nagrobki rodziny bocheńskich drukarzy – Piszów. Mamy nadzieję, z zebranych datków w kweście jak również darowizn uda się zgromadzić środki na ich renowację. Być może, uda się połączyć siły naszej kwesty ze środkami, jakie mogłaby przeznaczyć na ten cel Rada Miasta Bochni. O wyborze kolejnego nagrobka do renowacji poinformujemy Państwa Czytelników niezwłocznie. 

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »