Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Pozwolenie konserwatorskie na wycięcie buka, na Plantach Salinarnych.