Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

XIII Mecz Szachowo-Brydżowy Wieliczka-Bochnia

    25.07. (sobota) 2015 r. w Wieliczce w czasie „Dni Świętej Kingi”, w Urzędzie Miasta i Gminy w sali „Magistrat”, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) we współpracy ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej SB i MZB) w Bochni zorganizowało XIII mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i  Gminy Wieliczka Artura Kozioła. Mecz odbył się dzięki współpracy prezesów KPW i S B i M Z B, Jadwigi Dudy i Stanisława Kobieli. Jan Paluch, v-ce prezes S B i M Z B zorganizował reprezentację Bochni na mecz z Wieliczką.

 Sześcioosobową drużynę szachową Wieliczki, zorganizowaną przez Andrzeja Irlika, członka KPW, tworzyli: Jan – Krzysztof Duda, kapitan, Damian Bednarczyk, Krzysztof Kuta, Bartosz Ślęczka, Florian Wrona i Marcelina Tracz, natomiast drużynę Bochni: Bogdan Kosturkiewicz, kapitan, Tomasz Caba, Edward Dorociński, Kamil Hodorowicz, Jacek Tyrka i Aleksandra Jackowska – Caba.

Drużyny rozegrały mecz i rewanż, ze zmianą kolorów figur szachowych i czasem gry 30 minut na partię dla zawodnika. Sędziował Jerzy Cholewa, sę- dzia klasy I z Wieliczki.

   W pierwszym meczu wygrała drużyna Wieliczki 3,5: 2,5 a w rewanżu: 4 : 2. Ogólny wynik dwumeczu 7,5: 4,5 dla Wieliczki. Punkty dla drużyny szachowej Wieliczki zdobyli Jan Krzysztof Duda i Damian Bednarczyk po 2, Marcelina Tracz i Bartosz Ślęczka po 1,5, Florian Wrona 0,5 pkt. W meczu brydżowym Wieliczkę reprezentowali: Tadeusz Kubik, kapitan i organizator drużyny, Kuba Kłapa, Halina Samborek, Marek Sewiołło a drużynę Bochni: Wacław Wyżga, kapitan i sędzia meczu, Bronisław Mucha, Leszek Matusik, Wioletta Matusik.

  Mecz brydżowy zakończył się wynikiem 19 : 11 dając zwycięstwo drużynie Wieliczki. W XIII meczu szachowo-brydżowym Wieliczka-Bochnia zwyciężyła Wieliczka i zdobyła „Pierścień Świętej Kingi”, czyli nagrodę przechodnią na rok 2015/2016, dłuta ś. p. Władysława Janowskiego (1924-2005) z Koźmic Wielkich, górnika-rzeźbiarza Kopalni Soli „Wieliczka”, członka KPW.

  Uczestnicy meczu zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, które przygotowała Bożena Tatomir – dziękujemy. Z KPW mecz prowadzili: Grażyna Kowal, wiceprezes i Marcin Perek. Kibicami meczu byli: Jarosław Wrona, Wiesława Duda z KPW, córeczka Państwa Caba. Przebieg meczu fotografowali: Jerzy Cholewa, Agnieszka Rogalska. Małgorzata Łyżczarz z U M i G Wieliczka troszczyła się o uczestników meczu – poczęstunek dla nich i porządek na sali.

  Zwycięskiej drużynie Wieliczki gratulujemy! Wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg meczu na cześć świętej Kingi, patronki Wieliczki – dziękujemy. Zapraszamy za rok na XIV mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia.

Jadwiga Duda

Głos Wielicki Nr 8(105) Sierpień 2015

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »