Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

W opłatkowym nastroju

W opłatkowym nastroju

  Spotkania opłatkowe są okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszy takim spotkaniom. Są również okazją do odnowienia starych znajomości i nawiązania nowych.

Również w tym roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia gościli na spotkaniach u zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Sami również byliśmy gospodarzami takiego spotkania.

  5 stycznia 2016 r. gościliśmy w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana” w Bochni, gdzie gospodarzem spotkania była przewodnicząca stowarzyszenia – Halina Mucha. W czasie spotkania uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bochni im. S. Jachowicza przedstawili jasełka pt. „Powitajmy Maleńkiego” przygotowane pod kierunkiem Marii Ryglickiej i Magdaleny Synowiec. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejsze aniołki bożonarodzeniowe i rozdano nagrody zwycięzcom.

W spotkaniu uczestniczył również ks. Biskup nominat Leszek Leszkiewicz, były proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, który poświęcił opłatki i przygotowane potrawy. Na uroczystość przybyli również m.in.: nowo mianowany proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Bochni, ks dr Wojciech Gałda, przedstawiciele władz i instytucji samorządowych z burmistrzem Stefanem Kolawińskim na czele, oraz członkowie i sympatycy KSCCh w Bochni.


Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Wiśnicza odbyło się w dniu 9 stycznia 2016r. w restauracji „Panorama” w Starym Wiśniczu. Spotkaniem tym Towarzystwo Miłośników Wiśnicza rozpoczęło w obchody jubileuszowe 400 lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, w tym przedstawiciele Zarządu Głównego stowarzyszenia BiMZB, Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska z małżonkiem, ksiądz proboszcz Krzysztof Wąchała oraz członkowie i sympatycy TMW.

Uroczystość uświetnił występem Jan Maria Dyga – solista Opery Śląskiej będący również członkiem TMW.


  W tym samym dniu w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizatorem spotkania opłatkowego było Stowarzyszenie Absolwentów UJ, z którym łączą nas więzy wielkiej sympatii i przyjaźni. Zebranych w Auli Collegium Novum gości przywitała Pani Prezes SA UJ prof. dr hab. Urszula Maria Doleżal. Ogromną radość sprawił zebranym Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica, który w koncertowym stylu uświetnił spotkanie kolędami. W auli Collegium Novum zabrzmiała kolęda „Bóg się rodzi”, w wykonaniu chóru, przy wtórze wszystkich uczestników spotkania. Ks. Infułat Władysław Jan Kanty Gasidło z Uniwersyteckiej Kolegiaty Św. Anny w Krakowie poświęcił opłatki. Będąc w tak znamienitym miejscu skorzystaliśmy z okazji i zwiedzając budynek Collegium natknęliśmy się na bocheński akcent jakim jest tablica pamiątkowa poświęcona prof. Franciszkowi Bujakowi, twórcy szkoły badawczej polskiej historii gospodarczej, zwłaszcza dziejów wsi. Pochodził z Maszkienic, z chłopskiej rodziny. Był absolwentem bocheńskiej szkoły średniej gimnazjalnej.  >>RELACJA FILMOWA<<


  16.01.2016 Dom Bochniaków gościł uczestników uroczystości opłatkowej, której organizatorem było nasze Stowarzyszenie. Na spotkanie przybyło 70 członków stowarzyszenia i zaproszonych gości.Honory gospodarza pełnił prezes Zarządu Głównego Stanisław Kobiela, który powitał zebranych.Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz miasta – p. Stefan Kolawiński. Po raz pierwszy gościliśmy nowo mianowanego proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Bochni, ks. dr Wojciecha Gałdę, który poświęcił opłatki i skierował do zebranych słowa pełne ciepła i nadziei na szczęśliwy Nowy 2016 Rok. Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolędy, których wyboru dokonał kol. Bogdan Dźwigaj a opracował graficznie w formie prezentacji kol. Stanisław Mróz. Kolędy w aranżacji i przy akompaniamencie p. Stanisława Domańskiego wykonywał chór Stowarzyszenia „LUTNIA” tworząc nastrój, w którym wszyscy zebrani włączyli się do śpiewania.
Miłym akcentem naszego spotkania opłatkowego było otwarcie wystawy Zofii Gołębiowskiej – Tabaszewskiej Pt. „Spotkanie z aniołami”. O wystawie szerzej napiszemy w kolejnym artykule.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoim wkładem pracy i zaangażowaniem przyczynili się do stworzenia tak wspaniałej, ciepłej i wzruszającej atmosfery podczas naszego spotkania.


  W dniu 18.01.2016 r., w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach odbyło się Noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Niepołomicach. W spotkaniu nasze stowarzyszenie reprezentował prezes Stanisław Kobiela i Stanisław Mróz. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele władz samorządowych  Niepołomic, duchowni i przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji społecznych. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w  wykonaniu zespołu pieśni i tańca „Zagórzanie” 


  W stylowych wnętrzach restauracji „Hawełka Miód i Wino” w Krakowie,  odbyło się  noworoczne spotkanie członków Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Bochniaków „Krakus”. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego prezesa oddziału kol. Mariana Sołtysa. Spotkanie stało się okazją do wspomnień wieloletniej działalności oddziału i działaczy naszego stowarzyszenia. Wspomnienia te, mamy nadzieję wzbudziły wśród członków oddziału chęć kontynuacji działalności ze znaczącym wsparciem Zarządu Głównego. Podczas spotkania ukonstytuowały się nowe władze oddziału „Krakus” a my życzymy im sukcesów. Szerzej o składzie zarządu oddziału w zakładce „Władze Stowarzyszenia”.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »