Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

W opłatkowym nastroju

W opłatkowym nastroju

  Spotkania opłatkowe są okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszy takim spotkaniom. Są również okazją do odnowienia starych znajomości i nawiązania nowych.

Również w tym roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia gościli na spotkaniach u zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Sami również byliśmy gospodarzami takiego spotkania.

  5 stycznia 2016 r. gościliśmy w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana” w Bochni, gdzie gospodarzem spotkania była przewodnicząca stowarzyszenia – Halina Mucha. W czasie spotkania uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bochni im. S. Jachowicza przedstawili jasełka pt. „Powitajmy Maleńkiego” przygotowane pod kierunkiem Marii Ryglickiej i Magdaleny Synowiec. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejsze aniołki bożonarodzeniowe i rozdano nagrody zwycięzcom.

W spotkaniu uczestniczył również ks. Biskup nominat Leszek Leszkiewicz, były proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, który poświęcił opłatki i przygotowane potrawy. Na uroczystość przybyli również m.in.: nowo mianowany proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Bochni, ks dr Wojciech Gałda, przedstawiciele władz i instytucji samorządowych z burmistrzem Stefanem Kolawińskim na czele, oraz członkowie i sympatycy KSCCh w Bochni.


Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Wiśnicza odbyło się w dniu 9 stycznia 2016r. w restauracji „Panorama” w Starym Wiśniczu. Spotkaniem tym Towarzystwo Miłośników Wiśnicza rozpoczęło w obchody jubileuszowe 400 lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, w tym przedstawiciele Zarządu Głównego stowarzyszenia BiMZB, Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska z małżonkiem, ksiądz proboszcz Krzysztof Wąchała oraz członkowie i sympatycy TMW.

Uroczystość uświetnił występem Jan Maria Dyga – solista Opery Śląskiej będący również członkiem TMW.

no images were found


  W tym samym dniu w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizatorem spotkania opłatkowego było Stowarzyszenie Absolwentów UJ, z którym łączą nas więzy wielkiej sympatii i przyjaźni. Zebranych w Auli Collegium Novum gości przywitała Pani Prezes SA UJ prof. dr hab. Urszula Maria Doleżal. Ogromną radość sprawił zebranym Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica, który w koncertowym stylu uświetnił spotkanie kolędami. W auli Collegium Novum zabrzmiała kolęda „Bóg się rodzi”, w wykonaniu chóru, przy wtórze wszystkich uczestników spotkania. Ks. Infułat Władysław Jan Kanty Gasidło z Uniwersyteckiej Kolegiaty Św. Anny w Krakowie poświęcił opłatki. Będąc w tak znamienitym miejscu skorzystaliśmy z okazji i zwiedzając budynek Collegium natknęliśmy się na bocheński akcent jakim jest tablica pamiątkowa poświęcona prof. Franciszkowi Bujakowi, twórcy szkoły badawczej polskiej historii gospodarczej, zwłaszcza dziejów wsi. Pochodził z Maszkienic, z chłopskiej rodziny. Był absolwentem bocheńskiej szkoły średniej gimnazjalnej.  >>RELACJA FILMOWA<<


  16.01.2016 Dom Bochniaków gościł uczestników uroczystości opłatkowej, której organizatorem było nasze Stowarzyszenie. Na spotkanie przybyło 70 członków stowarzyszenia i zaproszonych gości.Honory gospodarza pełnił prezes Zarządu Głównego Stanisław Kobiela, który powitał zebranych.Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz miasta – p. Stefan Kolawiński. Po raz pierwszy gościliśmy nowo mianowanego proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Bochni, ks. dr Wojciecha Gałdę, który poświęcił opłatki i skierował do zebranych słowa pełne ciepła i nadziei na szczęśliwy Nowy 2016 Rok. Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolędy, których wyboru dokonał kol. Bogdan Dźwigaj a opracował graficznie w formie prezentacji kol. Stanisław Mróz. Kolędy w aranżacji i przy akompaniamencie p. Stanisława Domańskiego wykonywał chór Stowarzyszenia „LUTNIA” tworząc nastrój, w którym wszyscy zebrani włączyli się do śpiewania.
Miłym akcentem naszego spotkania opłatkowego było otwarcie wystawy Zofii Gołębiowskiej – Tabaszewskiej Pt. „Spotkanie z aniołami”. O wystawie szerzej napiszemy w kolejnym artykule.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoim wkładem pracy i zaangażowaniem przyczynili się do stworzenia tak wspaniałej, ciepłej i wzruszającej atmosfery podczas naszego spotkania.


  W dniu 18.01.2016 r., w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach odbyło się Noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Niepołomicach. W spotkaniu nasze stowarzyszenie reprezentował prezes Stanisław Kobiela i Stanisław Mróz. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele władz samorządowych  Niepołomic, duchowni i przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji społecznych. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w  wykonaniu zespołu pieśni i tańca „Zagórzanie” 


  W stylowych wnętrzach restauracji „Hawełka Miód i Wino” w Krakowie,  odbyło się  noworoczne spotkanie członków Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Bochniaków „Krakus”. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego prezesa oddziału kol. Mariana Sołtysa. Spotkanie stało się okazją do wspomnień wieloletniej działalności oddziału i działaczy naszego stowarzyszenia. Wspomnienia te, mamy nadzieję wzbudziły wśród członków oddziału chęć kontynuacji działalności ze znaczącym wsparciem Zarządu Głównego. Podczas spotkania ukonstytuowały się nowe władze oddziału „Krakus” a my życzymy im sukcesów. Szerzej o składzie zarządu oddziału w zakładce „Władze Stowarzyszenia”.

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »