Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Finał IV Edycji Konkursu Historycznego

  12 listopada 2015 r. w Oratorium św. Kingi w Bochni, które udekorowali uczniowie bocheńskiego Gimnazjum nr 1, odbył się finał IV edycji konkursu historycznego pt. „Ziemia Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości. Udział Bochniaków w walkach o niepodległość Polski w latach 1919-1920”, zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Bochni i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, pod patronatem ks. Leszka Leszkiewicza proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, Ludwika Węgrzyna – starosty Bocheńskiego i Krzysztof Zięby – prezesa Zarządu Kopalni Soli w Bochni.
  W tym roku kontynuowany był temat walk o niepodległość Polski i obronę granic Polski w 1918 r. i udziale mieszkańców Bochni i Ziemi Bocheńskiej, w tych walkach: w Legionach Polskich, w Polskim Korpusie Posiłkowym, w II Korpusie Polskim gen. Józefa Hallera, w obronie Lwowa w 1918 r., w wojnie polsko-ukraińskiej i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Konkurs objął również problematykę działalności Polskiej Organizacji Wojskowej w Bochni w latach 1917-1918, jej struktur w 11 placówkach działających na terenie Bochni i kilku działających na terenie Ziemi Bocheńskiej, głównie w rejonie Łapanowa.

Konkurs prowadził pan Ireneusz Sobas. 64  pytania do finału konkursu ułożyli członkowie konkursowego jury Stanisław Kobiela i Stanisław Mróz. Jedenastu finalistów świetnie odpowiadało na zadawane pytania i  przez trzy rundy nie dało się wyłonić trójki finalistów. Rozstrzygnęła dopiero dogrywka czyli czwarta runda.  Zebrani w sali Oratorium goście, nauczyciele i młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwali się zmaganiom finalistów, którzy wykazali się dużą znajomością tych tematów. W pytaniach konkursowych pojawiły się nazwiska żołnierzy legionowych z Bochni: Feliksa Jędrychowskiego, Mieczysława Piekły, Adama Jaklińskiego, 27-letniego Ludwika de Laveaux z Bochni – dowódcy lwowskiej POW, który po zajęciu przez Ukraińców znacznej części Lwowa zorganizował obronę Lwowa, przy pomocy dziecięcych oddziałów tzw. „orląt lwowskich” do czasu przybycia polskich oddziałów. Wiele pytań poświęconych było sanitariuszce z Bochni Janinie Prus-Niewiadomskiej, która zginęła na „Reducie Śmierci” – na lwowskiej Persenkówce i Oldze Leopoldynie Staweckiej  z Podedworza, porucznikowi-zakonnicy, która dowodziła Ochotniczą Legią Kobiet we Lwowie, walczyła w Wilnie w kobiecym batalionie w 1920 r. przeciwko bolszewickim hordom okrutnego Gaj Chana, a następnie uczestniczyła w bitwie warszawskiej 15 sierpnia 1920 r. w Ochotniczej Legii Kobiet.
  Wielkie brawa otrzymali wszyscy finaliści i wszyscy pozostali uczestnicy konkursu. Warto dodać, że w eliminacjach młodzież także świetnie odpowiadała na postawione pytania, które nie były łatwe.

Nagrody pieniężne przyznało Stowarzyszenie Civitas Christiana, a rzeczowe Starostwo Powiatowe w Bochni, Gmina Miasto Bochnia i Kopalnia Soli w Bochni. 

Gratulacje finalistom złożyli pan Jerzy Mroczek wicestarosta bocheński, pan Robert Cerazy wiceburmistrz Bochni, pan Stanisław Kobiela prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i pani  Halina Mucha prezes Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Bochni.

  W wydarzeniu poza wspomnianymi wyżej osobami wzięli także udział: Bożena Pruska (dyrektor Rady Okręgu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie), Jerzy Pączek (wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni) oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bocheńskiego, członkowie i sympatycy stowarzyszenia, Artystycznym akcentem finału konkursu był występ zespołu „Bratucjana” z Bratucic.

Lista finalistów:

1.    Kamil Czesak – Zespół Szkół nr 3           –  I miejsce

2.    Rafał Bujak – Zespół Szkól Łapanów      – II miejsce ex aequo

3.    Jakub Włosiński – I LO Bochnia              – II miejsce ex aequo

4.    Kamil Biłos – Zespół szkół nr 1

5.    Krzysztof Bujak – Zespół Szkół Łapanów

6.    Dawid Chrzan – I LO w Bochni

7.    Tomasz Gajda – Zespól Szkoł  nr 3

8.    Dominik Palonek Zespół Szkól nr 2

9.    Agnieszka Sotoła – Zespól Szkół Łapanów

10. Błażej Szosta – Zespół Szkół nr 1

 Podsumowując konkurs wiedzy o Bochni i Ziemi Bocheńskiej wicestarosta pan Józef Mroczek i wiceburmistrz Bochni pan Robert Cerazy podkreślili konieczność kontynuowania takich konkursów, które rozwijają zainteresowania tematyką patriotyczną, tym bardziej, jeśli połączone są z lokalną tradycją i przypominaniem postaci pochodzących z Bochni i Ziemi Bocheńskiej, które w walkach o niepodległość Polski odegrały znaczącą rolę.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »