Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 4(107) Wiadomości Bocheńskich

Nowy, zimowy numer „Wiadomości Bocheńskich”

       Ukazał się w sprzedaży nowy, zimowy numer „Wiadomości Bocheńskich”, kwartalnika społeczno-kulturalnego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

       Rozpoczyna go artykuł pana Stanisława Mroza „Pobożność górników” na szerokim tle historycznym. Pani Elżbieta Misiak z Warszawy nawiązując do wystawy o Muzeum w Rapperswil, którą gościliśmy z końcem sierpnia b.r. w „Domu Bochniaków”,  pisze o historii tego polskiego Muzeum i prowadzi czytelników śladem polskich pamiątek w Szwajcarii, przypominając wysiłki, jakie podejmowano aby je ocalić i utrwalić pamięć o wielkich, zasłużonych i uznanych Polakach, o żołnierzach polskich, którzy tutaj mają także swoje groby.
       Stanisław Kobiela przedstawia sylwetkę słynnego rotmistrza Witolda Pileckiego, „ochotnika do Auschwitz”, pokazuje strukturę i funkcjonowanie w KL Auschwitz utworzonego przez niego ruchu oporu (Związek Organizacji Wojskowych) i okoliczności ucieczki z obozu właśnie do Bochni. Pani Anna Rudek-Śmiechowska z Warszawy w artykule „Kilka słów na papierze” pisze o historii znajomości i przyjaźni bocheńskiej rodziny Wójcików z warszawską rodziną Mortkowiczów, która po powstaniu warszawskich, w transporcie wysiedlonej ludności z Warszawy przybyła do Bochni z końcem października 1944 r.

     W związku ze śmiercią światowej sławy polskiego dyrygenta Jerzego Katlewicza, honorowego obywatela Bochni Stanisław Kobiela przypomina jego artystyczną karierę i silne związki, jakie łączyły go  z Bochnią i Żegociną i Stowarzyszeniem Bochniaków. Pani Maria Kurtiak-Porada z Jaworzyny Śląskiej we wspomnieniach „Człowieczy los” opowiada własne przeżycia i  gehennę jej rodziny na Syberii.

     Dr hab. Teofil Wojciechowski pisze o krwawym boju o Jurę Krakowską pod Krzywopłotami, stoczonym z Rosjanami przez I Brygadę Legionów Józefa Piłsudskiego, a Jarosław Przybyło w ciekawym reportażu z Wołynia przypomina udział sekcji rekonstrukcyjnej Bochniaków w odnawianie w 2015 r.  na Wołyniu polskich nekropolii w Rożyszczach, pod Kostiuchnówką i udziale w uroczystościach patriotycznych w Polskim Lasku.

      Prof. Władysław Kupiszewski z Oddziału Warszawskiego Bochniaków przedstawia czytelnikom ciekawe zagadnienia astronomii ludowej, a prof. Jan Pinowski także z Oddziału Warszawskiego kontynuuje swój cykl „Nowa Zelandia kontynent bez ssaków”. Relację z wycieczki po bocheńskiej kopalni soli działaczy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem Bochniaków złożyła pani Felicja Wieczorek, sekretarz tego Stowarzyszenia. Anna Szewczyk przypomina natomiast kopalnię soli w rumuńskiej miejscowości Kaczyka, zamieszcza sporo ciekawych informacji i fotografii z tej uroczej miejscowości i kopalnianych podziemi. Kopalnię tę 200 lat temu budowali górnicy z Bochni i Wieliczki.

      Pani prof. Michalina Pięchowa opisuje zjazd 50-lecia matury absolwentów Liceum Pedagogicznego w Bochni. Relację z uroczystości otwarcia Żydowskiej Trasy Pamięci 7 września br. przedstawia Stanisław Kobiela. Pisze także o propozycjach nazw dla nowych ulic Bochni.

      Jak zwykle bogaty jest dział KRONIKA pokazująca działalność Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni i naszego Stowarzyszenia. Pani Janina Glazur z Krakowa napisała piękne wspomnienie o swoich koledze z harcerstwa druhu Andrzeju Kamińskim.

     Stowarzyszenie nasze utrzymuje liczne serdeczne kontakty z innymi Stowarzyszeniami w Polsce i za granicą. Jednym z nich jest Towarzystwo Przyjaciół Zarzecza w Chybiu, kultywujące pamięć po zalanej w 1954 r. wodami zapory goczałkowickiej wsi Zarzecze na Śląsku Cieszyńskim. Tym razem prezes tego Towarzystwa pani Grażyna Uchyła-Godziek informuje o powstaniu w Chybiu Zarzeckiej Izby Regionalnej. To piękna inicjatywa tego Towarzystwa. Okazuje się bowiem, że po nieistniejącej dzisiaj miejscowości pozostała nie tylko pamięć, ale także wyniesione z niej pamiątki kultury materialnej.

     W 2017 r. odbędą się obchody jubileuszowe 200-lecia gimnazjum i liceum
w Bochni. Warto zapamiętać, że gimnazjum w Bochni powstało w 1817 r. z inicjatywy bocheńskiego proboszcza ks. Piusa Riegera. Już obecnie powinny być podjęte prace przygotowujące ten ważny jubileusz. Piszą na ten temat Janina Kęsek i Stanisław Kobiela.

Na okładce prezentujemy fotografię „Planty salinarne nocą”  znanego bocheńskiego fotografa-amatora pana Pawła Klasy.


Wiadomości Bocheńskie można nabyć w bocheńskich kioskach ale również w siedzibie Stowarzyszenia – Domu Bochniaków i w sprzedaży internetowej.


(Cena numeru – 4 zł, a sprzedaży internetowej powiększona o koszty przesyłki – 1, 75 zł. Opłata za przesyłkę zagraniczną – 13 zł.)     

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »