Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Finisaż wystawy „Zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu”

W dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 18.00, w Domu Bochniaków odbył się finisaż wystawy „Zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu”. Wystawa prezentowana była w Domu Bochniaków od 11 sierpnia 2015 r.

Wystawę przygotowało Towarzystwo Rapperswilskie – na 27 planszach przedstawiono historię i zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Jej pierwsza prezentacja odbyła się 5 lutego 2015 roku w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach finisażu gościliśmy dr hab. Hannę Krajewską prezesa Towarzystwa Rapperswilskiego, która w wykładzie przedstawiła burzliwą historię Muzeum Polskiego w Rapperswilu oraz jego zasobów. 

Towarzystwo Rapperswilskie realizuje zadania związane z promocją kultury polskiej za granicą oraz działaniami na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego na obczyźnie. W ramach swojej działalności organizuje sympozja, konferencje, wystawy, koncerty, popiera badania nad kulturą polską za granicą, badania nad dziejami instytucji kultury na obczyźnie, nad dokumentacją zbiorów i ich konserwacją. Wspiera działalność wydawniczą promującą i popularyzującą zbiory polskie na obczyźnie, w szczególności Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

W 2008 roku Towarzystwo Rapperswilskie zaangażowało się w akcję przeciwko zamierzeniom grupy „Pro Schloss” z Rapperswilu, która dążyła do wyeksmitowania Muzeum Polskiego z zamku i zajęcia go na własne cele. O problemie poinformowano kilkadziesiąt organizacji polonijnych w wielu krajach, czego efektem było wycofanie się władz Rapperswilu z poparcia dla tej grupy.

Przyszłość funkcjonowania Muzeum Polskiego dalej jest jednak niejasna – w dalszym ciągu zamiar likwidacji jest jednak realny. Wystawa popularyzująca zbiory Muzeum Polskiego ma służyć poszerzeniu wiedzy o tej instytucji kultury polskiej na obczyźnie i budowania wsparcia dla ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.

Szerzej o działalności Towarzystwa Rapperswilskiego można przeczytać na stronie internetowej  www.towarzystworapperswilskie.pl natomiast o działalności Muzeum Polskiego można przeczytać na stronie www.muzeum-polskie.org.


Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »