Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Czesław Blajda – Wieczór wspomnień w 20 rocznicę smierci

Ta Ziemia miłością Mu była, w niej się zamykał cały Jego świat i dziecięce pragnienia, i serca uniesienia, aż po życia kres … te słowa, autorstwa Czesława Pączka – Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej przyświecały tegorocznym obchodom 100 rocznicy urodzin i 20 rocznicy śmierci Patrona Organizacji – Ś.P. Czesława Blajdy.
   Stowarzyszenie przygotowywało się do tego wydarzenia od początku bieżącego roku. Najpierw Zarząd Stowarzyszenia, za zgodą członków Rodziny Blajdów, napisał projekt „Czesław Blajda – geograf, etnograf, społecznik z Rozdziela”, który zgłosił do konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie podtrzymywania i upowszechniania promowania tradycji narodowej, lokalnej jak również pielęgnowania tradycji narodowej i patriotycznej oraz wspierania działalności kulturalnej i regionalnej, ogłoszonego przez Wójta Gminy w Żegocinie w grudniu 2014 roku. 
  Projekt uzyskał akceptację i otrzymał dotację od Samorządu Gminy na realizację tego zadania. Drugą połowę kosztów pokryły solidarnie: Rodzina Czesława Blajdy oraz Stowarzyszenie. 
   Zarząd Stowarzyszenia powołał pod przewodnictwem Mieczysława Blajdy komitet organizacyjny, który przygotowywał poszczególne elementy „Wieczoru Wspomnień”. Komitet ten przepracował społecznie wiele setek godzin pracy, przede wszystkim przy pisaniu książki, przygotowaniu i montażu wystawy. Obowiązków poprowadzenia uroczystości podjął się mający już na tym polu bogate doświadczenie Czesław Pączek. 

  Wkrótce rozpoczęły się coraz bardziej intensywne prace przygotowawcze. Zaczęto zbierać materiały archiwalne i pamiątki rodzinne, w tym zdjęcia, co było potrzebne do urządzenia okolicznościowej wystawy, jak również napisania pracy biograficznej o Czesławie Blajdzie. Przygotowano folderki, plakaty, opracowano i rozesłano zaproszenia, podjęto ustalenia w sprawie mszy świętej, występów artystycznych, opracowano kulinaria. 

Kilka dni wcześniej – 15 maja 2015 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wyjechali do Krakowa, by na Cmentarzu Batowickim, gdzie pochowany jest Czesław Blajda, wraz z członkami Rodziny pomodlić się przy Jego grobie, złożyć kwiaty i zapalić znicze.

W chłodne, pochmurne i mgliste popołudnie 23 maja 2015 roku, w przedzień Zielonych Świątek i drugiej tury wyborów prezydenckich, w kierunku zabytkowego kościoł w Rozdzielu jechało wiele samochodów. Licznie podążali tu nie tylko mieszkańcy Rozdziela, ale także Rodzina Czesława Blajdy na czele z wdową – Panią Zofią Blajdą na czele, członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście. 

Punktualnie o godzinie 16 rozpoczęła się msza święta w intencji m. in. Czesława Blajdy koncelebrowana pod przewodnictwem Ojca Józefa Zelka (dominikanin – o. Dominik z klasztoru w Gidlach k. Częstochowy, duszpasterz pielgrzymów) – rodaka z Rozdziela oraz ks. Tomasza Szewczyka (rodak z Rozdziela), ks. prałata dr Czesława Majdy (krewny) oraz ks. Leszka Dudziaka (proboszcza z Żegociny). Teksty liturgiczne czytali członkowie Rodziny Czesława Blajdy, oni tez złożyli dary ołtarza. Kazanie, z dużą ilością nawiązań do życia i działalności Czesława Blajdy wygłosił ks. Tomasz Szewczyk.

Po zakończeniu mszy świętej i nabożeństwa majowego wszyscy, którzy z potrzeby serca przybyli na to nabożeństwo, udali się do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie. Prowadzący całe spotkanie Czesław Pączek powitał licznie przybyłych (około 200 osób) i przedstawił najważniejszych gości, w tym Panią Zofię Blajda oraz Wicestarostę Bocheńskiego – Józefa Mroczka, radnego powiatowego – Jana Marcinka, Przewodniczącą Rady Gminy w Żegocinie – Lucynę Nowak, Wójta Żegociny Jerzego Błoniarza, Leopolda Grabowskiego – byłego Naczelnika Gminy Żegocina, który przez wiele lat współpracował z Czesławem Blajdą oraz Stanisława Kobielę – Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Następnie wygłosił słowo wstępne, w którym wykorzystując fragmenty wiersza Jana Pawła II pt. „Źródło”, nawiązał do życia i cech charakteru Czesława Blajdy.  
   Kolejne punkty „Wieczoru Wspomnień” przeplatane były występami artystycznymi. Rozpoczęła je młoda skrzypaczka z Rozdziela Kinga Kmiecik (uczennica Szkoły Muzycznej w Żegocinie), a w dalszej części wieczoru wystąpili także jej koleżanki i koledzy: Natalia Orzeł (gitara), Izabela Dziedzic (flet), Małgorzata Mulka (wiolonczela), akordeoniści, a także Dyrektor tej szkoły – Pan Tomasz Cudejko, któremu do „Tańca węgierskiego”, akompaniowała Katarzyna Nózia. W końcowej części wieczoru trzy piosenki zaśpiewał także zespół wokalny Klubu Seniora „Żegota”, któremu akompaniował Tomasz Cudejko. 

Sylwetkę Czesława Blajdy przybliżyła w multimedialnej prelekcji dr Iwona Zawidzka – etnograf z Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Niejako uzupełnieniem tego wykładu był pokaz fragmentu filmu dokumentalnego, będącego zapisem wywiadu udzielonego przez Czesława Blajdę w dniu 9 września 1993 roku Pani Zofii Rogowskiej – Dyrektorce Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, a nagranego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.

Jednym z elementów projektu było napisanie i wydanie drukiem książki pt. „Czesław Bajda – geograf, etnograf, krajoznawca i społecznik z Rozdziela”, będącej ilustrowaną zdjęciami i skanami dokumentów pracą biograficzną. Napisał ją zespól pod redakcją Tadeusza Olszewskiego. Nową pozycję wydawniczą Stowarzyszenia zaprezentowali członkowie redakcji: Maria Blajda-Gwóźdź – córka Czesława Blajdy oraz Tadeusz Olszewski, któy pachnącą jeszcze farbą drukarską książkę omówił, a następnie przekazał pierwszy egzemplarz Pani Zofii Blajda. To właśnie ona udostępniła do tej książki większość zdjęć i dokumentów. Natomiast Maria Blajda-Gwóźdź odczytała zawarty w tej książce wiersz swojego autorstwa pt. „Droga życiowa Czesława Blajdy”. Książka ta trafi wkrótce do publicznych oraz szkolnych bibliotek z terenu Gminy Żegocina oraz instytucji, które współdziałały ze Stowarzyszeniem przy realizacji projektu.

Następnie odczytano 3 listy, które w związku z uroczystością napłynęły do Stowarzyszenia. Czesław Pączek odczytał list zakonnicy Ireny Marcisz – Siostry Teresy – rodzonej siostry Zofii Blajdy, a Pani Joanna Pastuszak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej listy od księży: Stanisława Durbasa (Radca Duchowny Diecezji Opolskiej). i Józefa Bobowskiego (Proboszcza w Pleśnej – rodaka z Rozdziela).

Jednym z najciekawszych elementów Wieczoru były wspomnienia związane z osoba Czesława Blajdy. Swoimi refleksjami podzielili się: ks. dr Czesław Majda, mieszkaniec Rozdziela – radny powiatowy – Jan Marcinek, Leopold Grabowski oraz syn Czesława i Zofii – Mieczysław Blajda. Swoimi refleksjami podzieliła się także żegocińska malarka i poetka – Pani Maria Juszczyk.

Końcowa część spotkania to otwarcie wystawy, do oglądania której zapraszał Pan Mieczysław Blajda. Także on – w imieniu Rodziny – wygłosił podziękowania, premiowane upominkami, przygotowanymi przez Rodzinę Blajdów. Podano także ciepły posiłek, a uczestnicy spotkania mogli również częstować się ciastami, kawą i herbatą. 

Wykonanie pamiątkowego zdjęcia biorących udział w spotkaniu członków Rodziny Blajdów, zakończyło kolejne udane przedsięwzięcie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Dzięki znakomitej współpracy z Rodziną Patrona Stowarzyszenia, był to projekt zrealizowany z wielką przyjemnością i obopólną satysfakcją. Dzięki temu wielu mieszkańców gminy dowiedziało się lub z książki dowie się o tym, jak wielce dobrego i zasłużonego, szczególnie dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki człowieka wydało Rozdziele; człowieka, który był dobrym ojcem, mężem, świetnym naukowcem, gorącym katolikiem i wielkim patriotą, który może być dla współczesnych wzorem do naśladowania.

Tadeusz Olszewski – www.żegocina.pl


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »